Documentació en PRL

Per a la implementació de conductes tendents a l’adopció de bones pràctiques, portem a terme l’elaboració i difusió entre les empreses mutualistes de documentació tècnica, publicacions, fulletons, cartells, etc.

 

Les publicacions inclouen cartells divulgatius sobre la PRL, monografies informatives sobre els riscos presents en determinades activitats laborals, monografies sobre legislació de prevenció i codis de bones pràctiques.