Print

Què opinen els col•laboradors d'Egarsat

Egarsat realitza periòdicament enquestes elaborades per una empresa especialitzada i independent per conèixer el grau de satisfacció respecte als serveis prestats.

 

El 2010 van ser entrevistats 240 despatxos professionals que col·laboren amb la nostra entitat.

 

La puntuació mitjana respecte al grau de satisfacció general va ser de 8,41.

 

  • Entre els col·laboradors, el 88,6% recomanaria amb tota seguretat els serveis d'Egarsat a altres professionals del sector.
  • Un 91,6% va manifestar que seguiria col·laborant activament amb la mútua.

 

Punts forts destacats pels col·laboradors:

 

En assistència sanitària, destaquen la qualitat de l'assistència, així com la seva agilitat, atenció i tracte dispensat als treballadors, i la qualitat dels centres assistencials. Quant al seguiment de la incapacitat temporal derivada de contingències comunes, els despatxos van valorar positivament l'agilitat i qualitat en la gestió de les baixes. I pel que fa a la seva relació amb les delegacions d'Egarsat, van atorgar les millors valoracions a aspectes com la implicació i capacitat de resolució de problemes, i pel que fa a assessorament laboral, van destacar com a punts forts la informació sobre les novetats legislatives de l'àmbit laboral facilitada per la mútua, així com l'agilitat en aquest assessorament.