Publicacions

 

shutterstock_1768994OK

En aquest espai es distingeixen dos tipus de documents: les guies de bones pràctiques, que aborden l'absentisme aportant mesures o pràctiques interessants que es poden aplicar a les empreses i que aporten elements per a la reflexió, i els estudis, documents que tracten diferents aspectes de l’absentisme, centrant-se, per exemple, en les seves causes i evolució, la importància de conèixer els costos en les organitzacions, mesurar-los i avaluar-los, la relació absentisme-productivitat, la rellevància del canvi cultural i de valors en les empreses, la influència de les polítiques de conciliació i igualtat, el paper dels comandaments intermedis, entre altres variables.