La importància de l'ergonomia en la construcció

El document aborda les lesions musculoesquelètiques i què passa en l'organisme, quan un treballador de la construcció realitza les seves tasques habituals. Així mateix, tracta els factors de risc ergonòmic, les condicions ambientals en la construcció i exercicis d'estirament i relaxació muscular.

La importància de l'ergonomia en la construcció
Títol:
Descripció:
Paraules clau:
Use in sitemap:yes
Change frequence:diàriament
Prioritat: