Jornades de sensibilització

Presentació

Mitjançant una bona motivació i sensibilització es pot iniciar i/o millorar la integració de la prevenció de riscos laborals en totes les organitzacions. I aquesta és una de les missions principals d'Egarsat: potenciar i impulsar la prevenció de riscos laborals com a part de l’acció protectora que oferim a les nostres empreses mutualistes. Per això tota empresa associada o treballador autònom adherit amb la cobertura d’accidents de treball pot beneficiar-se gratuïtament de jornades de sensibilització impartides per abastar innovadors i nous coneixements en prevenció de riscos laborals.

 

Durant el transcurs de 2017 proposem 6 jornades de sensibilització en sessions pràctiques de modalitat presencial perquè empresaris, comandaments intermedis i treballadors puguin aprofundir els seus coneixements sobre els diferents aspectes relacionats amb la prevenció.

Condicions d'inscripció

  • Les reserves de plaça a les jornades de sensibilització es faran per ordre d’inscripció, i es tancarà el termini d’admissió tres dies hàbils abans de l'inici de l’activitat. Les jornades de sensibilització se celebraran sempre que es disposi, amb l’antelació suficient, en els tres dies hàbils referits, d'almenys 10 alumnes inscrits prèviament. En un altre cas, Egarsat es reserva la possibilitat d’ajornar o proposar una nova data de celebració del curs i ho informarà per escrit.
  • Per obtenir els certificats d’aquestes jornades caldrà que els alumnes signin l’acta d’assistència que els serà facilitada pel tècnic.
  • Egarsat preveu la possibilitat d’organitzar jornades en altres centres de formació de l’entitat que no apareguin en aquesta relació.

 

Responsabilitats legals en materia de Prevenció de Riscos Laborals
Investigació d'Accident de Treball
Els riscos emergents. Tècniques per afrontar l'estrès laboral
Els trastorns musculoesquelètics: què fer per evitar-los
Seguretat laboral vial: el pla de mobilitat
Absentisme: guia pràctica de gestió
 

Inscripció

Dades de l'Empresa/Entitat

Raó social(*)

CIF(*)

Adreça

Email(*)

Població

Província

Telèfon

Dades personals de l'assistent

Noms i cognoms(*)

DNI(*)

Email de l'assistent(*)

Lloc de treball

Jornada sol·licitada(*)

Data(*)

Població de la jornada sol·licitada

 

Inscripció

Dades de l'Empresa/Entitat

Raó social(*)

CIF(*)

Adreça

Email(*)

Població

Província

Telèfon

Dades personals de l'assistent

Noms i cognoms(*)

DNI(*)

Email de l'assistent(*)

Lloc de treball

Jornada sol·licitada(*)

Data(*)

Població de la jornada sol·licitada

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscripció

Dades de l'Empresa/Entitat

Raó social(*)

CIF(*)

Adreça

Email(*)

Població

Província

Telèfon

Dades personals de l'assistent

Noms i cognoms(*)

DNI(*)

Email de l'assistent(*)

Lloc de treball

Jornada sol·licitada(*)

Data(*)

Població de la jornada sol·licitada

 

Inscripció

Dades de l'Empresa/Entitat

Raó social(*)

CIF(*)

Adreça

Email(*)

Població

Província

Telèfon

Dades personals de l'assistent

Noms i cognoms(*)

DNI(*)

Email de l'assistent(*)

Lloc de treball

Jornada sol·licitada(*)

Data(*)

Població de la jornada sol·licitada