I+D+i

Anualment realitzem estudis d'I+D+i relatius a trastorns musculoesquelètics, agents físics i malalties professionals, duts a terme dins el marc de col·laboració amb el Ministeri de Treball i Immigració, a partir dels comunicats que emplenen les empreses mutualistes, de la informació obtinguda del sistema públic de salut i de les dades provinents del seguiment realitzat durant el període considerat.

 

Aquests informes també es basen en les investigacions de camp d’accidents de treball i de malalties professionals realitzades per Egarsat amb la finalitat d’identificar les patologies més significatives per vincular-les a les activitats professionals de les que se’n deriven. Amb aquestes investigacions s’obtenen les dades necessàries per proposar millores preventives reals i aplicables a les nostres empreses mutualistes mitjançant la difusió de les conclusions obtingudes. Per a l’obtenció dels resultats s’analitzen diversos criteris, entre els quals es troben: el nombre de processos per a l’estudi, segons si l’origen de la contingència és un accident de treball, malaltia professional o períodes d’observació; edat i gènere; temporalitat; comunitats autònomes; part del cos afectada; CNO, CNAE, grup i agent causant de les malalties professionals; si es tracta d’un treballador per compte propi o per compte d'altri, etc.