Print

Prestacions especials (Projecte Re-I.lusiona't)

En què consisteixen

 
A més de les prestacions i indemnitzacions legalment establertes, Egarsat atorga, a través de la Comissió de Prestacions Especials i en el marc del Programa Re-Il·lusiona't, prestacions complementàries de caràcter social a treballadors que han sofert un accident de treball amb seqüeles físiques o psíquiques que no els permetin continuar amb la seva activitat laboral anterior, afavorint la reincorporació a la societat i, si és viable, fer possible la seva reincorporació al mercat laboral.

 

També, el Programa Re-Il·lusiona't es dirigeix a aquells familiars i assimilats que es trobin en estat de necessitat objectivada.

 

Es tracta d'ajudes que poden comprendre total o parcialment necessitats com:

  • Ajudes a grans invàlids per a l’adequació de l’habitatge o altres necessitats específiques.
  • Beques per a la readaptació laboral i per a cursos especials
  • Formació, assessorament /borsa de treball
  • Ajudes a l'Hospitalització
  • Pròtesi, elements ortopèdics o útils que ajudin a l'accidentat en les seves activitats i/o millorin la seva qualitat de vida.
  • Despeses extraordinàries de desplaçament fora de la localitat de residència per a familiars o persones que convisquin amb els treballadors accidentats.
  • Ajudes familiars o escolars

 

Descarrega la presentació del Projecte Re-Il·lusióna't:

 

 

Per a això, Egarsat compta amb un Grup de Treball Social que valora cada cas individualment i ho trasllada a la Comissió de Prestacions Especials que compta amb un Fons que és administrat per representants dels empresaris i representants dels treballadors de les empreses associades i és qui decideix, en última instància, l'adjudicació de les ajudes.

 

 

Documentació necessària

 

Per accedir a aquests ajuts l'interessat haurà de presentar una sol.licitud a la delegació d'Egarsat corresponent, enviar-la per correu electrònic a reilusionate@egarsat.es o bé adreçar la petició directament a:

 

COMISSIÓ DE PRESTACIONS ESPECIALS

Egarsat, Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social núm. 276

Avda. De Roquetes, 63-65

08174 Sant Cugat del Vallès- Barcelona

 

Per a la correcta valoració de la sol·licitud cal adjuntar al formulari tota la documentació que sigui requerida per part de la Comissió.