Print

Fòrum d'Actualitat Laboral 2017

A Egarsat treballem per mantenir-te permanentment actualitzat sobre totes aquelles qüestions que la normativa estableix en matèria laboral, amb la finalitat de facilitar-te la pràctica professional.

 

Per aquest motiu, tant si vas poder assistir a aquestes jornades com si no, et convidem adescarregar-te tota la documentació i legislació de referència dels temes tractats al XVII Fòrum d'Actualitat Laboral d'Egarsat:

 

  • Sentència TJUE del 14 de setembre de 2016, cas de Diego Porras, C-596/14, sobre les indemnitzacions de la contractació temporal.

 

  • Obligació del registre  de la jornada de treball. Reial Decret-llei 16/2013, de 20 de desembre. Condicions i conseqüències del seu incompliment i criteris emprats front a una major exigència administrativa de control i revisió.

 

  • Últims criteris sobre pensió de jubilació en les seves diferents modalitats i previsió de modificacions en les prestacions de la Seguretat Social.

 

  • Altres novetats.

Per descarregar la documentació de les diferents jornades del fòrum celebrades, fes clic sobre els següents enllaços:

 

Sr. Antonio Benavides Vico (Jornada de Barcelona, Madrid, Tarragona, Terrassa, Sabadell, Girona, Tarragona i Lleida)