Print

Fòrum d'Actualitat Laboral 2016

 

A Egarsat treballem per mantenir-te permanentment actualitzat sobre totes aquelles qüestions que la normativa estableix en matèria laboral, amb la finalitat de facilitar-te la pràctica professional.

 

Per aquest motiu, tant si vas poder assistir a aquestes jornades com si no, et convidem a descarregar-te tota la documentació i legislació de referència dels temes tractats al XVII Fòrum d'Actualitat Laboral d'Egarsat:

 

  • Llei de Pressupostos Generals de l'Estat 2016.

               - Llei 48/2015, de 29 d'octubre, de Pressupostos Generals de l'Estat 2016.
               - Reial Decret 1171/2015, de 29 de desembre, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional per al 2016.
               - Reial Decret 1170/2015, de 29 de desembre, sobre revalorització de les pensions del sistema de la Seguretat Social i d'altres prestacions socials públiques per al 2016.   

 

  • Reial Decret 1150/2015, de 18 de desembre, pel qual es modifica el Real Decret 1299/2006, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el quadre de malalties professionals al Sistema de la Seguretat Social i s’estableixen criteris per a la seva notificació i registre.

 

  • Llei 31/2015, de 9 de setembre, per la qual es modifica i actualitza la normativa en matèria d’autoocupació i s’adopten mesures de foment i promoció del treball autònom i de l’Economia Social.

 

  • Llei 25/2015, de 28 de juliol, de mecanisme de segona oportunitat, reducció de la càrrega financera i altres mesures d’ordre social.

 

  • Reial Decret 708/2015, de 24 de juliol, pel qual es modifiquen diferents reglaments generals en l’àmbit de la Seguretat Social.

 

  • Llei 23/2015, de 21 de juliol, Ordenadora del Sistema d’Inspecció de Treball i Seguretat Social.

 

  • Ordre ESS/1187/2015, de 15 de juny, per la qual es regulen determinats aspectes de la gestió i control dels processos per incapacitat temporal els primers 365 dies de la seva durada.