Print

Què opinen els pacients d'Egarsat

Els pacients d'Egarsat consideren positiu el servei sanitari que reben per part de la Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social. Així es desprèn de l'estudi de satisfacció que l'entitat ha realitzat al llarg de 2018 per conèixer la seva percepció sobre els serveis prestats.

 

D'entre els diferents ítems sobre els quals ha preguntat als seus pacients, que abasten des de l'atenció inicial fins al tracte dispensat per l'equip sanitari, passant per les instal·lacions, destaquen els resultats obtinguts en satisfacció amb el tracte rebut per part d'infermeria i les instal·lacions, obtenint una puntuació de 8,87 i 8,62 sobre 10 respectivament. Es valoren positivament també aspectes com el servei de fisioteràpia (8,52) i el servei de psicologia (8,50).

 

Egarsat realitza enquestes de satisfacció als pacients, mutualistes i col·laboradors per conèixer la seva opinió sobre els serveis prestats, i garantir d'aquesta manera que es trobin permanentment alineats amb les expectatives i necessitats dels seus usuaris. Tot això, en el marc d'un esforç realitzat per l'entitat per aconseguir la millora contínua, sent una de les primeres organitzacions a nivell espanyol en rebre la certificació ISO 9001: 2015 pocs mesos després de la seva publicació i després d'haver mantingut en vigor durant més de tretze anys la certificació ISO 9001. l'any 2018 Egarsat ha renovat, per tercera vegada, el Segell d'excel·lència Europea EFQM 500+, un dels màxims reconeixements europeus en el camp de l'excel·lència en gestió.

 

Egarsat està fermament compromesa amb la qualitat i per això forma part, des de fa cinc anys, del Club Excel·lència en Gestió, una associació empresarial sense ànim de lucre, la missió és facilitar a les organitzacions i als seus directius la millora i la innovació de la seva gestió , contribuint al seu èxit al llarg del temps. Ofereix als seus socis, ia la societat en general, l'oportunitat de millorar la gestió i resultats de la seva organització, connectar amb altres professionals i ampliar la seva xarxa de contactes, donar visibilitat a la seva organització i ser reconegut pels seus èxits i excel·lents resultats amb l' objectiu que els seus socis es converteixin en referents per la seva gestió excel·lent.

 

La certificació, que concedeix el Club Excel·lència en Gestió, avala el sistema de gestió de l'entitat i la conformitat amb els principis i criteris del model EFQM (European Foundation for Quality Management).