Print

Què opinen els pacients d'Egarsat

 

Els pacients d'Egarsat consideren positiu el servei sanitari que reben per part de la Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social. Així es desprèn de l'estudi de satisfacció que l'entitat va realitzar a finals de 2015 per conèixer la seva percepció sobre els serveis prestats.

 

D'entre els diferents ítems sobre els quals ha preguntat als seus pacients, que abasten des de l'atenció inicial fins al tracte dispensat per l'equip sanitari, passant per les instal·lacions, destaquen els resultats obtinguts en satisfacció amb l'atenció sanitària rebuda en els centres de l'entitat, que es mantenen des de l'any 2012 entorn a una puntuació del 8,44 sobre 10.

 

En aquest àmbit, estan especialment ben considerats aspectes com els serveis de visites inicials i/o d'urgències (8.42) i els serveis de fisioteràpia (9.06). Molt positives, resulten també la satisfacció amb els serveis de traumatologia (9.00) i amb els serveis de rehabilitació (8.33). Les instal·lacions de l'entitat es valoren molt favorablement co·locant-se en un 8.97 i la valoració respecte de l'atenció administrativa s'eleva fins 8.91 respecte de l'any 2012. 

 

Egarsat realitza enquestes de satisfacció a pacients, mutualistes i col·laboradors per conèixer la seva opinió sobre els serveis prestats, i garantir d'aquesta manera que es trobin permanentment alineats amb  les expectatives i necessitats dels seus usuaris. Tot això, en el marc d'un esforç realitzat per l'entitat per aconseguir la millora contínua, èssent una de les primeres organitzacions a nivell espanyol en rebre la certificació ISO 9001:2015 pocs mesos després de la seva publicació, i despres d'haver mantingut en vigor durant mes de tretze anys la certificació ISO 9001. A l'any 2014 es va obtenir en segell d'excelencia EFQM +500, després d'haver renovat al llarg de sis anys consecutius el segell EFQM +400. En l'actualitat, l'entitat té l'objectiu d'arribar a ser reconeguts, en un futur, amb el segell excel·lència EFQM+500Premium, atorgat per la European Foundation for Quality Management, el màxim nivell concedit pel Club Europeu de l'Excel·lència.

 

 

Els detalls de l'enquesta

 

L'estudi ha estat realitzat mitjançant enquesta telefònica a un total de 500 pacients, amb un marge d'error global de el +/- 4,38% (segons un univers >100.000), per un nivell de confiança del 95% i en el supòsit de màxima indeterminació (K=2 P=Q=50%).