Print

Ets autònom?

eres autonomo

Ser treballador autònom és una decisió professional important que implica escollir el camí de la independència personal i laboral i assumir les responsabilitats dels èxits i les dificultats depenent d'un mateix.

Precisament per aquest motiu, Egarsat et respon oferint-te una cosa molt valuosa per a l'exercici de la teva professió: la tranquil·litat.

 

La tranquil·litat de saber que a Egarsat et donem suport, t’assessorem en tot allò que necessitis i t'oferim la cobertura de la prestació econòmica per incapacitat temporal derivada d'accident no laboral i malaltia comuna, així com per obligatorietat o decisió voluntària, la cobertura per riscos professionals (accident de treball i malaltia professional) i la protecció per cessament d'activitat segons les causes especificades per llei.

 

Pots ampliar tota la informació a la secció Canal Autònom en aquest web.

Cobertura contingències comunes

Aquesta cobertura és, en general, de caràcter obligatori per als autònoms des de l’1/1/2008. S’haurà de formalitzar amb la Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social en el moment de causar alta en aquest règim especial i els efectes coincidiran amb els de l'alta.

Amb la cobertura d'incapacitat temporal per contingències comunes, si has patit un accident no laboral o t'has posat malalt i et trobes en situació de baixa mèdica expedida pel servei públic de salut, Egarsat es farà càrrec mitjançant pagament directe de la teva prestació econòmica, abonant el subsidi que et correspongui per substituir la pèrdua de salari per estar impossibilitat per efectuar la teva feina.

 

Del 4t al 20è dia de la baixa mèdica l'import a percebre se't calcularà aplicant el 60% de la teva base de cotització del mes anterior a la baixa mèdica. A partir del dia 21, el subsidi serà del 75% de la base de cotització.

 

Ja que és Egarsat qui gestiona i abona la prestació econòmica al treballador autònom, aquest ha de tenir en compte uns drets i deures (pots consultar-los a la secció Canal Autònom d'aquest web).

 

A més del seguiment, t'acompanyarem durant tot el procés de la baixa mèdica amb la finalitat de participar i agilitzar el teu procés facilitant-li l'accés a proves diagnòstiques o rehabilitadores, perquè puguis incorporar-te a la feina com més aviat millor i en les millors condicions.

Cobertura contingències professionals

Amb la millora de l'acció protectora de la cobertura d'accident de treball i cessament d'activitat pots fer un pas més en la tradicional reivindicació del col·lectiu d'autònoms equiparar-te amb els treballadors per compte aliè.

 

Sabem que no pots permetre't estar aturat. Per això, entre altres avantatges, podràs accedir a totes aquelles actuacions sanitàries necessàries en cas d'accident o malaltia professional, a les prestacions econòmiques corresponents i la protecció per cessament d'activitat (equivalent a la desocupació del règim general).

 

La cobertura de contingències professionals és, com a norma general, opcional per als autònoms, de manera que la cobertura per cessament d'activitat és opcional en tant que ho és la primera, ja que van lligades.

 • Assistència mèdica per professionals de la mútua especialistes en salut laboral i amb gran experiència en processos de recuperació.
 • Sense llistes d'espera.
 • Telèfon d'assistència mèdica SAM 24h/365 i telèfon d'assistència des de l'estranger si necessites desplaçar-te per motius laborals.
 • Àmplia xarxa de centres en l’àmbit estatal, disponibles al web d'Egarsat
 • Mitjans tecnològics avançats per a la cura de la salut i accés a unitats clíniques especialitzades.
 • Dispensació de medicaments i material ortopèdic necessari.
 • Assistència d'urgència i visites successives en centres propis i concertats, consulta amb especialistes, proves diagnòstiques, rehabilitació, fisioteràpia, intervencions quirúrgiques.
 • Trasllats necessaris derivats de l'assistència en aquells casos necessaris.

Com a norma general, en cas d'accident que necessiti atenció mèdica, s'ha d'anar al centre assistencial indicat en la xarxa de centres d'Egarsat que es troba disponible en aquest web.

No obstant això, si en el moment necessari no es disposa d'accés a Internet per consultar al web el centre assistencial on acudir, Egarsat facilita el telèfon gratuït de Servei d'Atenció Mèdica (SAM) 24h/365: 900 333 276 on un equip mèdic atendrà la trucada i orientarà sobre l'accés als centres assistencials així com oferirà els primers consells d'actuació.

 

Recomanacions

 • Anar acompanyat, especialment en el cas d'afectació de la consciència, dificultat de mobilitat, estat d'ansietat o problemes de comunicació.
 • De nit cal adreçar-se al centre mèdic més proper 24h encara que no aparegui al mapa sanitari d'Egarsat.
 • En casos molt greus, acudir directament a l'hospital de referència de la població més propera on ha ocorregut l'accident.

 

Sempre, en la mesura del possible, l'accidentat ha d'acudir amb el volant de sol·licitud d'assistència per accident de treball, degudament emplenat, i aportar un document d'identificació (DNI o altres).

Efectivament, mentre estiguis de baixa Egarsat es farà càrrec de l'abonament del subsidi corresponent que serà del 75% de la teva base de cotització a partir del dia següent a la baixa mèdica.

 

Els drets i deures per a la percepció de la prestació són els mateixos que en cas de derivar-se de contingències comunes i la documentació per sol·licitar el pagament directe per incapacitat temporal derivada de contingències professionals també.

 

A més, si després de l'alta mèdica queden seqüeles i una incapacitat permanent, la mútua t’indemnitza amb un preu fet o una pensió vitalícia que varia en funció del grau d'incapacitat i de la base reguladora.

 • Incapacitat permanent parcial, total, absoluta, gran invalidesa i lesió permanent no invalidant.

 

En cas de mort, el cònjuge i els fills beneficiaris podran percebre una indemnització a tant alçat i una pensió.

 

En supòsits de necessitat després de patir un accident o malaltia professional amb greus conseqüències tindràs accés al programa Reil·lusiona't, una unitat de reincorporació sociolaboral que t'ofereix Egarsat per facilitar la teva vida personal i professional després de la nova realitat.

Si és així, a Egarsat t'oferim també una oferta formativa programada amb caràcter anual composta per una selecció de cursos presencials que et permetran obtenir innovadors coneixements en matèria de prevenció.

 

A més t'oferim assessorament en investigació d'accidents i visites de seguiment per part de la mútua per al repàs documental referents a la gestió de la prevenció de riscos laborals.

Optar per aquesta cobertura et costarà molt poc. Posem a la teva disposició una calculadora de quotes actualitzada a la secció Canal Autònom d'aquesta pàgina web perquè puguis, tu mateix, calcular l'increment de cost. Per una mica més, obtindràs beneficis que et compensaran.