Print

Ets assessor laboral?

eres asesor

Sabem que la teva assistència i suport com a assessor en matèria laboral a les teves empreses i autònoms és fonamental. Per això des d’Egarsat volem posar-t'ho fàcil, proporcionant-te les eines, l'assessorament i el servei necessaris per agilitzar el teu treball diari en la gestió i els tràmits que són necessaris entre els teus clients i la mútua.

 

 

En definitiva, volem que trobis a Egarsat una major eficàcia i suport, que et permeti oferir des del despatx un servei diferencial per la seva qualitat i valor afegit.

 

Disposem d'un sistema eficient certificat segons la norma ISO 9001:2008 en totes les àrees de l'entitat i centres assistencials propis. Una garantia d'orientació a la millora de la nostra competitivitat dins d'una cultura de millora contínua per aconseguir una alta capacitat de resposta i satisfacció.

Beneficis per a tu

Un model d'entitat descentralitzat, la qual cosa suposa un avantatge en la gestió administrativa duta a terme en les nostres diferents delegacions a través del gestor de servei d'Egarsat, estant molt prop quan ens necessites per a assessorar-te en qualsevol tràmit.

Informació sobre l'accés a les prestacions d'Egarsat, assessorament per a la resolució de dubtes en la gestió de la relació de les teves empreses i autònoms amb Egarsat.

 • On obtindràs, mitjançant claus d'accés facilitades prèviament, informació sobre les teves empreses i autònoms i podràs consultar quan ho necessitis les llistes de baixes, altes, accidents sense baixa o pendents de comunicació oficial, etc.
 • Servei d'avisos: rebràs notificacions de les baixes i altes dels treballadors de les empreses, així com informació sobre el seguiment dels processos de contingència comuna.
 • Sol·licitar farmacioles, targetes amb el telèfon d'assistència mèdica, etc.
 • Assistent per a la introducció de Comunicats Proforma d'Accident.
 • Informe Previ de Deduccions
 • Accés a la documentació d'ús més freqüent en l'àmbit sanitari, prestacions o afiliació per als tràmits que hagis de realitzar amb Egarsat.
 • Accedir a la relació d'empreses i autònoms assignats al teu número de RED amb la possibilitat d'informar-nos de la modificació de cartera (autònoms i representants de comerç).
 • Consultar la contraprestació per serveis.

Un servei diari i gratuït, prèvia subscripció, pel qual per correu electrònic rebràs les novetats legislatives que afecten el teu sector d'activitat en matèria laboral i de la Seguretat Social en l’àmbit estatal i autonòmic. Així mateix permet accedir, des del mateix correu electrònic, a una base de dades documental amb informació legislativa, convenis estatals, autonòmics i provincials amb un cercador per facilitar la feina. Tot, sense necessitat de claus d'accés ni connectar-te a cap web.

Egarsat elabora eines per mantenir-te actualitzat sobre tot allò que t'interessa.

 • Egarsat Respon. Per aprofundir en coneixements t'oferim un butlletí monogràfic periòdic sobre temes d'interès amb un enfocament pràctic i relacionat amb els serveis i cobertures de la mútua o amb temes que afecten la teva relació amb la nostra entitat.
 • Egarsat Informa. Perquè estiguis sempre al dia de tot allò que t'interessa conèixer per al desenvolupament del teu treball, podràs rebre per correu electrònic: informació sobre novetats legislatives, actualitat laboral, modificacions horàries sobre centres concertats de la teva zona de referència...
 • Dossier d'actualitat laboral: Per mantenir-te al dia de la informació relativa a l'àmbit laboral publicada en els mitjans de comunicació més representatius, setmanalment rebràs per correu electrònic accés a una síntesi de les notícies més destacades que publiquem al nostre web.
 • Jornades: invitació a jornades específiques amb experts ponents i amb documentació de suport perquè puguis consultar-la quan requereixis, Fòrum d'actualitat laboral (organitzat anualment per repassar les novetats en matèria laboral de l'exercici anterior i analitzar la Llei de pressupostos de l'any en curs), jornades informatives sobre modificacions legals que afecten els autònoms i les empreses, etc.
 • Gestió de l'absentisme laboral: posem al teu abast eines perquè puguis assessorar directament els teus clients en matèria d'absentisme laboral com a servei de valor afegit que et permeti diferenciar-te d'altres despatxos professionals. Tot això disponible en un lloc web específic: www.absentismo.egarsat.es/absentisme 

 

 • Eines útils per facilitar-te la gestió de la mútua amb els treballadors autònoms:

 

 • Calculadora de quotes d'autònoms. Per als autònoms que desitgin obtenir la cobertura de riscos professionals i cessament d'activitat, comptes amb una calculadora de quotes al web.
 • Fullets informatius per informar-los dels avantatges d'aquesta cobertura.
 • Sessions informatives sobre cobertures i prestacions a les nostres delegacions
 • Carpeta de benvinguda a l'autònom amb un espai reservat per al segell de la teva assessoria perquè puguis lliurar-la amb tot el que necessiten saber sobre les cobertures contractades, així com documentació d'interès.

 

 • També disposaràs anualment d'un calendari laboral autoemplenable perquè puguis personalitzar-lo per a les teves empreses.

Beneficis per a les teves empreses i autònoms

 • Gestió econòmica de les prestacions per incapacitat temporal per contingències professionals i comunes.
 • Gestió econòmica del cessament d'activitat per als autònoms amb la cobertura d'accident laboral.
 • Gestió econòmica de la prestació per risc durant l'embaràs i la lactància natural.
 • Avaluació i gestió de les prestacions per incapacitat permanent.
 • Tramitació de la prestació per la cura de fills menors amb càncer o una altra malaltia greu.
 • Serveis que garantiran una bona atenció als treballadors de les teves empreses i autònoms amb cobertura de riscos professionals quan ens necessitin (assistència d'urgències, assistències mèdiques successives per a seguiment de l'accidentat en centres propis i concertats, consulta amb especialistes, rehabilitació i fisioteràpia).
 • Tot amb un tracte personalitzat, amb l'objectiu d'agilitzar la reincorporació dels treballadors a les empreses en les millors condicions, sense llistes d'espera, comptant amb un equip de professionals altament qualificat, especialistes en salut laboral i amb gran experiència en processos de recuperació.
 • Transport sanitari per a trasllats necessaris derivats de l'assistència dels treballadors.
 • Dispensació de medicaments i material ortopèdic en cas necessari.
 • Sol·licitud de farmacioles i reposicions de material.
 • Accés a les unitats clíniques especialitzades, com el laboratori de biomecànica, unitat pionera a Espanya i referent en el sector.
 • Per a tots els autònoms i les empreses amb cobertura de contingències comunes: seguiment dels processos de baixa, proves complementàries, avanç d'intervencions quirúrgiques, inici de processos d'incapacitat.
 • Telèfon d'assistència mèdica gratuït (SAM -24h/365) atès per un equip mèdic que recull directament les trucades identificant el tipus d'urgència i oferint l’orientació més efectiva i resolent consultes sobre el centre assistencial més proper.
 • Telèfon d'assistència des de l'estranger per a aquells treballadors que s'hagin de desplaçar per motius laborals.
 • Accés a una àmplia xarxa de centres assistencials en l’àmbit estatal disponible al cercador de centres de la web.
 • Cursos de formació i sensibilització presencials en matèria de prevenció de riscos laborals.
 • Disponibilitat de materials divulgatius (fullets, cartells, monografies) de PRL.
 • ILEA: lliurament d'un informe multimèdia anual per a les empreses que hagin tingut més de 3 accidents laborals, que permet conèixer de manera integrada la informació en matèria d'incapacitat laboral i alhora forma part activa de la gestió de la sinistralitat laboral.
 • Informació anual sobre la campanya Bonus de prevenció: incentius per contribuir a la disminució i prevenció de la sinistralitat laboral (RD 404/2010, de 31 de març de 2010).
 • Accés al Programa Reil·lusiona't: unitat de reincorporació sociolaboral per als accidentats de les teves empreses i autònoms amb cobertura de riscos professionals que han quedat amb seqüeles.