Compromisos Egarsat

Compliment de la política de qualitat:

Egarsat té un sistema de gestió que persegueix l'excel·lència de l'organització, amb processos de treball eficients gestionats per persones amb alta capacitat. Gràcies a això ha obtingut els certificats de qualitat ISO 9001:2008 i EFQM 400 +.

 

Codis de conducta: 

 

 • Pla d'igualtat de la vida familiar i laboral: Egarsat ha consolidat un Pla d'igualtat de la vida familiar i laboral, destinat a promoure el principi d'igualtat de tracte a tota l'organització i així garantir les mateixes oportunitats entre homes i dones, a més d'evitar qualsevol tipus de discriminació laboral que es pugui produir entre gèneres. Aquesta iniciativa ha estat reconeguda per l'Ajuntament de Sabadell amb el Premi a l'empresa socialment responsable en l'àmbit de la igualtat i consolidació de la vida familiar i laboral, i el Premi nacional a la Qualitat i l'Excel·lència Professional i Empresarial en la modalitat d’igualtat i conciliació de la vida familiar i laboral per part de l'Associació Asturiana d'Assessors Laborals.

 

 •  Amb els treballadors de l'entitat: Egarsat s'esforça per respondre a les expectatives dels seus treballadors. Per això, es compromet, entre altres, a:

 

   • Oferir una retribució justa
   • Permetre la conciliació de la vida laboral amb la vida personal: aposta per la
   • flexibilitat
   • Fer possible el desenvolupament professional
   • Garantir un tracte just no discriminatori
   • Oferir avantatges socials d'interès

 

 • Seguiment norma ISO 26000:2010: Egarsat aplica la responsabilitat social en tots aquells àmbits de l'empresa que sigui possible, sempre sota els paràmetres publicats a la norma internacional ISO 26000:2010, que sense ser certificable sí que suposa una guia adequada per al desenvolupament de tot el projecte.

Així, s'han identificat els diferents grups d'interès, amb els quals s'estableixen diferents mecanismes de diàleg i relació:

  • El personal de l'entitat
  • Els clients
  • Els proveïdors
  • La comunitat
  • El medi ambient

 

 • Codi ètic de compres:Per a la correcta prestació de serveis, Egarsat ha definit els principis que han de regir les diferents actuacions de les persones que gestionen els processos de compra:
  • Lleialtat a l’empresa: no acceptar tractes de favor
  • Transparència en les decisions de subministrament

El personal de compres se subscriu al codi ètic d'AERCE (Associació Espanyola de Responsables de Compres i Existències) i de la IFPSM (International Federation of Purchaising and Supply Management) i inclou els seus criteris al codi ètic de compres intern, en el qual s'indica explícitament que cap dels professionals d'Egarsat no utilitzarà l’autoritat o posició en benefici propi, i que intentarà conservar i incrementar el seu nivell professional de la manera següent:

 

 • Mantenint un estàndard d'integritat impecable en totes les relacions de negoci
 • Acceptant l'esperit de les lleis dels països on treballen, les directrius de la Federació sobre pràctica professional i les obligacions contractuals
 • Rebutjant i denunciant qualsevol pràctica de negoci incorrecta.