Compromisos Egarsat

Compliment de la política de qualitat:

Egarsat té un sistema de gestió que persegueix l'excel·lència de l'organització, amb processos de treball eficients gestionats per persones amb alta capacitat. Gràcies a això ha obtingut els certificats de qualitat ISO 9001:2015 i EFQM 500+.

 

Codis de conducta: 

 

Pla d'igualtat de la vida familiar i laboral: Egarsat ha consolidat un Pla d'igualtat de la vida familiar i laboral, destinat a promoure el principi d'igualtat de tracte a tota l'organització i així garantir les mateixes oportunitats entre homes i dones, a més d'evitar qualsevol tipus de discriminació laboral que es pugui produir entre gèneres. Aquesta iniciativa ha estat reconeguda per l'Ajuntament de Sabadell amb el Premi a l'empresa socialment responsable en l'àmbit de la igualtat i consolidació de la vida familiar i laboral, i el Premi nacional a la Qualitat i l'Excel·lència Professional i Empresarial en la modalitat d’igualtat i conciliació de la vida familiar i laboral per part de l'Associació Asturiana d'Assessors Laborals.

 

Amb els treballadors de l'entitat: Egarsat s'esforça per respondre a les expectatives dels seus treballadors. Per això, es compromet, entre altres, a:

 • Oferir una retribució justa
 • Permetre la conciliació de la vida laboral amb la vida personal: aposta per la flexibilitat
 • Fer possible el desenvolupament professional
 • Garantir un tracte just no discriminatori
 • Oferir avantatges socials d'interès

 

RSC: Egarsat aplica la Responsabilitat Social en tots aquells àmbits de l'empresa que sigui possible. Així, s'han identificat els diferents grups d'interès, amb els quals s'estableixen diferents mecanismes de diàleg i relació:

 • El personal de l'entitat
 • Els clients
 • Els proveïdors
 • La comunitat
 • El medi ambient

 

Codi ètic de compres:Per a la correcta prestació de serveis, Egarsat ha definit els principis que han de regir les diferents actuacions de les persones que gestionen els processos de compra:

 • Lleialtat a l’empresa: no acceptar tractes de favor
 • Transparència en les decisions de subministrament

El personal de compres se subscriu al codi ètic d'AERCE (Associació Espanyola de Responsables de Compres i Existències) i de la IFPSM (International Federation of Purchaising and Supply Management) i inclou els seus criteris al codi ètic de compres intern, en el qual s'indica explícitament que cap dels professionals d'Egarsat no utilitzarà l’autoritat o posició en benefici propi, i que intentarà conservar i incrementar el seu nivell professional de la manera següent:

 • Mantenint un estàndard d'integritat impecable en totes les relacions de negoci
 • Acceptant l'esperit de les lleis dels països on treballen, les directrius de la Federació sobre pràctica professional i les obligacions contractuals
 • Rebutjant i denunciant qualsevol pràctica de negoci incorrecta.