Print

Missió, visió i valors

MISION VISIONweb2

La nostra MISSIÓ és donar respostes eficients a les expectatives dels empresaris, atenent les necessitats dels treballadors, en col·laboració amb la Seguretat Social.

 

La nostra VISIÓ és ser l'entitat referent per la qualitat dels serveis als empresaris i col·laboradors, aconseguint la satisfacció dels treballadors, mantenint un creixement amb solidesa econòmica.

 

Valors

Anticipació

Dirigim els recursos per avançar-nos a les expectatives dels nostres clients.

 

Proximitat

Apropem els serveis als nostres clients i oferim un tracte personalitzat, adaptant-nos a les seves necessitats.

 

Participació

Fomentem el treball en equip i la implicació de tots, per aconseguir un objectiu comú, compartint la informació i els coneixements.

 

Innovació

Promovem l'alta capacitat resolutiva que proporcionen la investigació i el desenvolupament, la docència, la difusió dels coneixements i un avançat equipament tecnològic.

 

Agilitat

Enfoquem la nostra gestió per ser eficaç en la disponibilitat dels nostres serveis, minimitzant el temps de resolució de les demandes dels clients.

 

Millora Contínua

Garantim una alta qualitat de servei i competitivitat, donant seguretat als clients per obtenir-ne la confiança.

 

Responsabilitat Social

Gestionem recursos públics, amb eficàcia i eficiència, per contribuir al desenvolupament sostenible de la nostra societat.