Print

Certificacions

Certificado ISO 156,60 kB

Norma UNE – EN ISO 9001:2015

L'entitat ha superat la certificació del sistema de qualitat, conforme als requisits de la norma UNE-ISO 9001:2015, emesa per l'entitat de certificació TÜV NORD CERT, per totes les seves activitats efectuades de conformitat amb la legislació aplicable a les Mútues Col·laboradores amb la Seguretat Social en la seva seu central i delegacions.

 

ISO 9001:2015 img
EFQM +500 233,50 kB

 

 

 

 

 

SEGELL DE QUALITAT EUROPEA

Egarsat va obtenir l'any 2014 i manté actualment el Segell d'Excel·lència Europea +500 atorgat per TÜV Rheinland Group i el Club d'Excel·lència, de conformitat amb els principis i criteris del model EFQM (European Foundation for Quality Management) després d'haver efectuat la memòria fruit de l'autoavaluació efectuada per la plantilla i verificat per l'equip avaluador de l'entitat de certificació i el Club d'Excel·lència en la Gestió.

 

 

EFQM +500
EFQM +500 2018 233,50 kB