Print

Coneix-nos

Egarsat, Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social núm. 276, és una entitat col·laboradora en la gestió de la Seguretat Social en:

 

La cobertura de les contingències derivades d'accidents de treball i malalties professionals

 

Consisteix, d'una banda, a prestar assistència sanitària als treballadors de les empreses associades, quan per raó d'accident de treball o malaltia professional la necessitin. Així mateix, aquesta cobertura inclou les prestacions econòmiques legalment establertes que hagin de rebre els treballadors, per causa d'accident de treball o malaltia professional.

 

 

La cobertura de la prestació econòmica per incapacitat temporal derivada de contingències comunes

 

La gestió d'aquesta cobertura a través de la Mútua forma part de la col·laboració amb la Seguretat Social. Consisteix a assumir el pagament de la prestació econòmica dels treballadors de les empreses associades que es troben en situació de baixa laboral, per causes diferents a accident de treball o malaltia professional, per causes que es denominen contingències comunes. Aquesta activitat, al marge de la prestació econòmica als treballadors, inclou un seguiment del procés de tractament i recuperació, fins a la seva reincorporació a la feina.

 

Activitats preventives

 

Les activitats preventives (anàlisi d'accidents, promoció i divulgació de la prevenció, capacitació, assessorament, etc.) han estat acompanyants fidels de la cobertura dels accidents de treball i malalties professionals al llarg de la història d’Egarsat.

 

 

Història

 

Va néixer l'1 de gener de 2007 amb una marcada vocació innovadora fruit de la fusió de dues mútues centenàries, Mútua Egara i SAT Mútua, amb l'objectiu de portar al nivell més alt la cura de la salut i la prevenció de riscos laborals en les empreses mutualistes.

 

Fins a la data, Mútua Egara i SAT Mútua eren dues mútues d'accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social, constituïdes com a associacions d'empresaris, sense ànim de lucre, que van néixer en els anys 1900 i 1917 respectivament, amb l'autorització del Ministeri de Treball i Afers Socials i sota la seva tutela, per col·laborar en la gestió de les contingències d'accidents de feina i malalties professionals del personal de les empreses associades.

 

Al seu torn, amb aquest primer objectiu fundacional, des del 1996 també van incorporar la gestió econòmica de la incapacitat temporal per contingències comunes d'aquest mateix personal.

 

 

A finals de 2006, Mútua Egara i SAT Mútua són autoritzades per la Direcció General d'Ordenació de la Seguretat Social per fusionar-se i creen a partir de l'1 de gener de 2007 EGARSAT, mútua d'accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social, núm. 276.

 

L'any  2008 Egarsat va entrar a formar part de l'entitat mancomunada Suma Intermutual, una aliança estratègica on s'inclouen altres mútues del sector: Mutua Montañesa, Maz, Umivale, Mutua Navarra i des de l'any 2017 Mutua Balear.

 

L'objectiu d'aquesta mancomunitat de mútues és el de compartir recursos, centres, mitjans, processos i protocols per garantir una gestió plenament eficient dels mateixos, i incrementar la capacitat global d'assistència a tot el territori. Al setembre de l'any 2013 el Govern va aprovar el real Decret 701/2013 de racionalització del sector públic, que obligava a la dissolució i liquidació de Suma Intermutual conseqüència del projecte de reducció d'organismes i ens que col.laboren amb l'administració. Malgrat aquest fet, actualment es manté l'aliança de vinculació i coordinció de les sis mútues per a continuar avançant en la política col.laborativa que tan bons resultats ha comportat per a les organitzacions i pels mutualistes.