Print

Treballadors protegits

Tots els treballadors d’una mateixa empresa, encara que estiguin adscrits a diferents codis de compte de cotització, dins de la mateixa província, han d’estar protegits per la mateixa Mútua Col·laboradora amb al Seguretat Social.

 

També, tots els treballadors d’una mateixa empresa protegits per la mateixa Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social, han de tenir les mateixes cobertures, independentment de la província a la qual pertanyin.