Print

Procés d’associació

telf asociacion

Si desitja ser mutualista d'Egarsat pot contactar amb la delegació més propera d'Egarsat o bé a través del telèfon 902 333 276 per obtenir informació sobre els passos a seguir en el procés d’associació.

 

 

 

En el cas d'Empreses de nova creació:

 

Per al cas d’una empresa de nova creació només ha d’emplenar i presentar el model TA/6 de sol·licitud d’inscripció en el sistema de la Seguretat Social a la Tresoreria General de la Seguretat Social, indicant a la casella corresponent a l'entitat d’accidents de treball i malalties professionals, el número 276 i denominació EGARSAT.

 

Posteriorment, la mateixa Tresoreria General informarà la mútua sobre aquesta nova alta.
 
Si així ho desitja, Egarsat s’ocuparà de tota aquesta gestió derivada del procés d’alta a la mútua.

 

En el cas d'una empresa associada a una altra mútua:

 

  • Presentar original i còpia de la carta de sol·licitud de baixa a la mútua actual, almenys amb un mes d’antelació a la data del venciment.
  • Omplir la proposta d’associació amb Egarsat.

10 dies abans de la data de venciment, lliurar la còpia de la carta de sol·licitud de baixa presentada a l’altra mútua i la proposta d’associació a la Tresoreria General de la Seguretat Social.

Si així ho desitja, Egarsat s’ocuparà de tota aquesta gestió derivada del procés de canvi de mútua.