Print

Com afiliar-se

afliacion

Estar associat a Egarsat no té cap cost addicional per a l’empresa.

 

Les quotes que rep Egarsat provenen, en cas dels accidents de treball, de la cotització per accidents de treball i malalties professionals realitzada per l’empresa en la liquidació de les assegurances socials, i d’un percentatge de la quota de contingències comunes en cas d’haver exercit l’opció de la prestació econòmica per incapacitat temporal derivada de contingències comunes mitjançant el formulari annex al Document d'associació per a aquesta cobertura.

 

El venciment d’aquesta opció va lligat al venciment del Conveni d'associació, i pot denunciar-se independentment d’aquest.

 

Aquests imports són transferits a Egarsat directament per la Tresoreria General de la Seguretat Social.