Print

Normativa autònoms

REIAL DECRET 1382/2008, d'1 d’agost

pel qual, en desplegament de la Llei 18/2007, de 4 de juliol, per la qual es procedeix a la integració dels treballadors per compte propi del règim especial agrari de la Seguretat Social en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms (PDF, 93Kb), i la Llei 20/2007, d'11 de juliol, de l'Estatut del treball autònom, es modifiquen diversos reglaments generals en l’àmbit de la Seguretat Social.

Resolució de 21 de febrer de 2008 del Servei Públic d'Ocupació Estatal

S’estableix el procediment per al registre dels contractes concertats pels treballadors autònoms econòmicament dependents (TRADES).

Llei 32/2010, de 5 d’agost

S’estableix un sistema específic de protecció per cessament d’activitat dels treballadors autònoms.

LLEI 20/2007, d'11 de juliol

Estatut del treball autònom.

LLEI 18/2007, de 4 de juliol

Es procedeix a la integració dels treballadors per compte propi del règim especial agrari de la Seguretat Social en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms.

REIAL DECRET 1541/2011, de 31 d’octubre

Es desenvolupa la Llei 32/2011, de 5 d’agost, per la qual s’estableix un sistema específic de protecció per cessament d’activitat dels treballadors autònoms.