Prestacions especials

En què consisteixen

A més de les prestacions i indemnitzacions legalment establertes, Egarsat atorga prestacions complementàries especials de caràcter social, que es concedeixen a treballadors que han patit un accident de treball. Els autònoms que ho necessitin podran accedir a aquest fons d’assistència social gestionat per la comissió de prestacions especials d'Egarsat que valora cada cas. Alguns exemples d’aquests ajuts extraordinaris destinats a persones que han patit un accident laboral i es troben en situacions de necessitat són:

 

  • Ajudes a grans invàlids per a l’adequació de l’habitatge o altres necessitats específiques.
  • Beques per a la readaptació laboral i per a cursos especials.
  • Pròtesis, elements ortopèdics o estris que ajudin l’accidentat en les seves activitats i/o millorin la seva qualitat de vida.
  • Despeses extraordinàries de desplaçament fora de la localitat de residència per a familiars o persones que convisquin amb els treballadors accidentats.

 

Sol·licitud de la prestació especial

Per accedir a aquests ajuts l'interessat haurà de presentar una sol·licitud i enviar-la als serveis centrals d'Egarsat:

 

Egarsat, Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social Nº 276

COMISIÓ DE PRESTACIONS ESPECIALS

Avda. de Roquetes, 63-65, 08174

Sant Cugat del Vallès (Barcelona)