Prestació per cessament d’activitat

En què consisteix

 

Amb l’entrada en vigor el 6 de novembre de 2010 de la Llei 32/2010, la nova protecció per cessament d’activitat és obligatòria per a tots els treballadors autònoms que tinguin coberta la protecció per contingències professionals. En aquest sentit, la cotització estarà lligada a la d’accident de treball i malaltia professional, sent indivisibles les dues opcions.

 

Aquesta cobertura comprèn una prestació econòmica per cessament d’activitat no voluntari segons les causes especificades per llei, consistent en el 70% de la base reguladora mitjana cotitzada durant els 12 mesos continuats i immediatament anteriors al cessament d’activitat.

 

Per tenir dret a la prestació econòmica es requereix un període mínim de cotització per cessament d’activitat i la seva durada dependrà dels períodes cotitzats dins dels 48 mesos anteriors al cessament d’activitat.

 

La cotització estarà lligada a la d’accident de treball i malaltia professional, sent indivisibles les opcions de cotització.

 

La protecció per cessament d’activitat inclou actuacions de formació, orientació professional i promoció de l’activitat emprenedora a càrrec del servei públic d’ocupació corresponent.

 

 

Documentació necessària

Per sol·licitar aquesta prestació, caldrà presentar la sol·licitud de prestació econòmica per cessament d’activitat.