Print

Prestació per cessament d’activitat

En què consisteix

Amb l'entrada en vigor de la Llei Ley 32/2010, del 5 d'agost, els treballadors autònoms conten amb un sistema específic de protecció per cessament d'activitat. 

 

Aquesta protecció comprèn l'abonament d'una prestació econòmica mensual per cessament d’activitat i la cotització a la Seguretat Social per contingències comuns.

 

La prestación económica por cessament d'activitat es complementa amb accions de formació i inserció laboral per facilitar la seva reincoroporació al mercat de treballa, a càrrec del servei públic d’ocupació corresponent.

 

Per tenir dret a la prestació econòmica es requereix un període mínim de cotització per cessament d’activitat de dotze mesos continuats i immediatament anteriors al cessament d'activitat, essent computable el mes en que es produeixi el fet causant del cessament d’activitat.

 

Aquesta cobertura es opcional i complementaria a l'Accident de Treball i Enfermetat Professional.  

 

Documentació necessària

Per sol·licitar aquesta prestació, caldrà presentar la sol·licitud de prestació econòmica per cessament d’activitat.