Print

Prestació per cessament d’activitat

En què consisteix

Amb l'entrada en vigor de la Llei Ley 32/2010, del 5 d'agost, els treballadors autònoms conten amb un sistema específic de protecció per cessament d'activitat. 

 

Aquesta protecció comprèn l'abonament d'una prestació econòmica mensual per cessament d’activitat i la cotització a la Seguretat Social per contingències comuns.

 

La prestación económica por cessament d'activitat es complementa amb accions de formació i inserció laboral per facilitar la seva reincoroporació al mercat de treballa, a càrrec del servei públic d’ocupació corresponent.

 

Per tenir dret a la prestació econòmica es requereix un període mínim de cotització per cessament d’activitat de dotze mesos continuats i immediatament anteriors al cessament d'activitat, essent computable el mes en que es produeixi el fet causant del cessament d’activitat.

 

Aquesta cobertura és obligatòria i té per objecte dispensar als treballadors autònoms, les prestacions i mesures establertes per llei davant la situació de cessament total de l'activitat que va originar l'alta en el règim especial.
 

Documentació necessària

Per sol·licitar aquesta prestació, caldrà presentar la sol·licitud de prestació econòmica per cessament d’activitat.