Prestació econòmica

En què consisteix

La incapacitat temporal per contingència professional significa la situació de pèrdua de la capacitat per treballar per una alteració de la salut que impossibilita transitòriament a la persona el desenvolupament de la seva feina. Han de concórrer: alteració de la salut, impediment per treballar i percepció d’assistència sanitària.

 

En aquest cas, el comunicat de baixa, de confirmació i alta són expedits pels facultatius d'Egarsat.

 

Com a entitat col·laboradora de la Seguretat Social, Egarsat ha d’abonar un subsidi equivalent al 75% de la base de cotització a partir del dia següent a la baixa mèdica.

També assumeix les prestacions d’incapacitats permanents i prestacions per defunció i supervivència regulades per la Llei
general de la Seguretat Social derivades de l’accident de treball i malaltia professional.

Per a més informació sobre les prestacions derivades d’una incapacitat permanent, accediu a la secció Prestacions per incapacitat permanent del web.

 

Documentació necessària per al pagament directe

Per sol·licitar el pagament directe de la prestació d’incapacitat temporal derivada de contingències professionals cal presentar davant la delegació d'Egarsat corresponent els documents següents:

  • Fotocòpia del DNI o passaport i original
  • Fotocòpia dels 2 últims rebuts d’autònom
  • Sol·licitud de pagament directe degudament emplenada
  • Document de l’IRPF (model 145)
  • Declaració de situació de l’activitat

 

 

 

 

Un cop rebuda la sol·licitud a la delegació d’Egarsat aquesta emetrà un escrit on hi ha l’acceptació del pagament directe, informant a l'autònom de la base reguladora diària de la prestació, així com la data d’inici de la mateixa.

 

En el supòsit de faltar algun document, la delegació paralitzarà el procés fins a obtenir la documentació pendent o, si és el cas, fins que l'autònom estigui al corrent de pagament.

 

L’abonament de la prestació s’efectuarà al compte que l'autònom ha facilitat mensualment a partir del cinquè dia hàbil del mes següent al període a abonar.

És obligatori que l'autònom presenti els informes mèdics de confirmació de baixa en el termini màxim de 5 dies posteriors a la data d’expedició.