Assistència mèdica

Egarsat ofereix als autònoms tota l’assistència sanitària que es necessita per aconseguir una òptima curació i reincorporació a la feina, amb la major eficàcia i agilitat possibles.

  • Totes les actuacions diagnòstiques i terapèutiques que els facultatius creguin necessàries: tractament mèdic i quirúrgic, pròtesis, cirurgia reparadora, prescripcions farmacèutiques, etc.
  • Prestacions recuperadores en forma de tractament rehabilitador i, en cas necessari, posterior orientació i formació professional per a la readaptació laboral.
  • Despeses de desplaçament ocasionades per l’assistència en els casos necessaris.
  • Telèfon d’assistència mèdica (SAM) 24h, 365 dies l’any, mitjançant el qual, en cas d’accident, un equip mèdic facilitarà els primers consells d’actuació i orientarà del centre assistencial més convenient.
  • Servei d’assistència a l’estranger a qualsevol país del món.
  • Àmplia xarxa de centres assistencials autoritzats propis i concertats.

 

Actuació en cas d'accident

En cas d’accident de treball, és recomanable que l’accidentat acudeixi amb el volant de sol·licitud d'assistència, degudament emplenat, i que aporti un document d’identificació (DNI o altres).

Ha d’anar al centre mèdic acompanyat, especialment en el cas d’afectació de la consciència, dificultat de mobilitat, estat d’ansietat o problemes de comunicació.