Print

Cobertura contingència professional

En què consisteix

Arran del RD de 23 de Desembre de 2018, s'estén l'acció protectora per als treballadors per compte propi, incloent la cobertura de les malalties professionals i els accidents de treball en la quota abonada a la Seguretat Social.

 

La cobertura de les contingències professionals es duu a terme amb la mateixa entitat gestora o col·laboradora, amb la qual s'hagi formalitzat o es formalitzi la cobertura de la incapacitat temporal per contingència comuna.

 

Als autònoms adherits a Egarsat, els oferim els serveis més complerts, equiparant els nostres serveis als donats als treballadors per compte aliè.