Print

Tramitació electrònica automatitzada per a la gestió de prestacions de la Seguretat Social

Tramitació electrònica automatitzada per a la gestió de prestacions de la Seguretat Social

El darrer 7 de març de 2016, va entrar en vigor la resolució de l’INSS reguladora de la tramitació electrònica automatitzada per a la gestió de determinades prestacions de la Seguretat Social.
D’acord amb aquesta normativa, l’INSS podrà tramitar, adoptar i notificar resolucions de forma automatitzada, sempre que no sigui necessària l’aportació física de documents per part de l’interessat, en els procediments de sol·licitud de les següents prestacions, la gestió de les quals correspon a l’INSS:

 • Prestacions per maternitat i paternitat,
 • jubilació, mort i supervivència, 
 • el reconeixement de la condició d’assegurat, o beneficiari de l’assistència sanitària al Sistema Nacional de Salut
 • altres procediments relacionats amb les citades prestacions,

 

Per iniciar el tràmit de sol·licitud, l’interessat haurà d’accedir a la seu electrònica de la Seguretat Social, en l’apartat “La teva Seguretat Social” i identificar-se mitjançant:

 • DNI electrònic
 • Certificat electrònic admès en l’Administració General de l’Estat
 • Cl@u permanent amb identificador d’usuari i contrasenya
 • Sistema d’identificació i autenticació electrònica establerts a “La teva Seguretat Social”

 

Una vegada emplenada la informació requerida per l’aplicació informàtica, els interessats podran obtenir, mitjançant impressió, un resguard de la tramitació de la sol·licitud.
Posteriorment, l’INSS emetrà una resolució automatitzda que, a més del contingut establert amb caràcter general a la Llei 30/1992 de 26 de novembre, recollirà el següent:

 • La seva condició d’acte administratiu automatitzat
 • El segell electrònic de l’entitat
 • L’òrgan responsable a efectes d’impugnació

 

Els expedients de tramitació automàtica, s’arxivaran en el gestor documental SARTIDO, creant un macro-document que contindrà:

 • Índex dels documents auto-continguts
 • Comprovant de la sol·licitud, signat electrònicament
 • Document síntesi amb tota la informació necessària per resoldre l’expedient.
 • Resolució signada mitjançant segell electrònic de l’entitat
 • Si és el cas, consentiment exprés de l’interessat per tal que la seva identificació o autenticació es dugui a terme per un funcionari públic.

 

Les resolucions es podran recórrer davant dels òrgans jurisdiccionals de l’ordre social, prèvia reclamació davant de la direcció provincial considerada responsable, segons l’indicat en el resguard obtingut per l’interessat a l’acabar el procés de sol·licitud.

 

Descarrega't la informació aquí: 

Egarsat Informa 2,06 MB

Comentaris

Deixa el teu comentari:Normes de participació