Print

S'aprova a Euskadi la normativa per la qual es regirà el sprograma 'Renove Maquinaria'

A la vista de la necessitat que tenen les empreses basques de continuar realitzant esforços de millora de la competitivitat a través, entre d'altres accions, de la modernització dels processos productius en els àmbits tecnològic, seguretat laboral, medi ambient i eficiència energètica, el Consejo de Administración de Sociedad para la Transformación Competitiva-Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea, S.A., a la seva reunió de 24 de gener de 2014, va adoptar l'acord d'aprovar la normativa per la qual es regirà la concessió de les ajudes contemplades en el programa 'Renove Maquinaria'.

 
Aquest programa té per objectiu fomentar les inversions en maquinària industrial nova, per a d'aquesta manera aconseguir un alt grau de modernització dels equipaments productius i a la vegada adequar-los a les normes de seguretat i salut laboral.

 

La mesura té per objecte millorar l'actual situació, ja que un terç de les infraccions en matèria de seguretat laboral per la Inspecció de Treball del País Basc durant el 2013 va respondre a deficiències en les condicions de seguretat al lloc de treball, així com de la maquinària utilitzada.

Per a més informació:
 
Anunci aprovació de la normativa per què es regirà el Programa «Renove Maquinaria»
 


Comentaris

Deixa el teu comentari:Normes de participació