Print

Nanotecnología, avenços que generen nous riscos per als treballadors

Nanotecnología, avenços que generen nous riscos per als treballadors

 

Al llarg de la història, les persones han estat capaçes de crear o modificar noves condicions ambientals mitjançant la innovació. Aquests canvis solen generar un impacte positiu però, en ocasions, se’n deriven també riscos que cal contemplar, analitzar i prevenir.

Així doncs, la nanotecnologia és, des de fa anys, un gran avenç en diversos àmbits que pot millorar el nostre dia a dia, però s'han de tenir en compte els possibles riscos per a qui la manipula o s'hi exposa.

Encara hi ha poca evidència científica sobre els riscos que podrien generar les nanopartícules. Tot i això, cada dia hi ha més investigacions al voltant d'aquest tema i alguns científics han expressat la seva preocupació sobre els efectes a llarg termini i han suggerit (encara que no provat) una possible relació entre la contaminació de l'aire i diferents malalties, particularment les cardíaques i pulmonars.

 

Què és la nanotecnologia?

Però ... què és la nanotecnologia? Cal definir-la per poder entendre’n les implicacions. La nanotecnologia és una recent disciplina en la qual científics i enginyers de múltiples camps com la química, la física, la biologia, la medicina i l'enginyeria, manipulen partícules a escala nanomètrica (molècules amb una mida d'una milionèsima part d'un mil·límetre 1x10- 9 mts) per obtenir productes amb noves propietats.

 

Àmbits d'aplicació

L'ús de nanopartícules té lloc en diversos àmbits, com ara:

  • En la medicina, per millorar el disseny de fàrmacs
  • En cosmètics, fibres tèxtils, protectors solars, pintures i tints, per millorar les seves propietats i disminuir la quantitat de dissolvents o contaminants químics que es necessiten per a la seva elaboració
  • En enginyeria electrònica, es fan servir en el disseny de dispositius d'emmagatzematge de dades de menor grandària
  • Per resoldre problemes de contaminació ambiental mitjançant la reducció del consum d'energia en processos industrials
  • També es faran servir, en el sector agrícola, en la creació de nous herbicides i fertilitzants

 

Conseqüències del seu ús

Com que la seva aplicació genera canvis físics, químics i biològics en els materials amb els quals interactua, aquests exposen a qui els manipula a un nou risc toxicològic, com a conseqüència d'una de les propietats d'aquest tipus de partícules.

Com menor és la mida de la partícula, major nombre d'àtoms disposem en la superfície, augmentant la seva reactivitat i toxicologia.

Un altre dels factors que influeixen en el nivell de risc és la forma de la partícula, essent més perilloses aquelles que tenen forma tubular o de fibra.

Com a conseqüència, com que les nanopartícules compten amb propietats físiques i químiques molt diferents a les dels mateixos materials a escala convencional, poden comportar riscos per a la salut ja que, a causa de la seva grandària i estructura (similar a components de les nostres cèl·lules i algunes proteïnes), podrien evadir les defenses naturals del cos humà.

 

Vies d'accés

Tenint en compte que les vies principals d'accés al cos humà són la inhalatòria, la cutània i la digestiva, és important gestionar aquest risc mitjançant equips de protecció individual, condicionament del lloc de treball i mitjançant una exhaustiva revisió mèdica als treballadors exposats, essent necessari que aquestes mesures siguin prioritàries en la planificació preventiva.

 


Comentaris

Deixa el teu comentari:Normes de participació