Nanotecnología, avenços que generen nous riscos per als treballadors

Nanotecnología, avenços que generen nous riscos per als treballadors

 

Al llarg de la història, les persones han estat capaçes de crear o modificar noves condicions ambientals mitjançant la innovació. Aquests canvis solen generar un impacte positiu però, en ocasions, se’n deriven també riscos que cal contemplar, analitzar i prevenir.

Així doncs, la nanotecnologia és, des de fa anys, un gran avenç en diversos àmbits que pot millorar el nostre dia a dia, però s'han de tenir en compte els possibles riscos per a qui la manipula o s'hi exposa.

Encara hi ha poca evidència científica sobre els riscos que podrien generar les nanopartícules. Tot i això, cada dia hi ha més investigacions al voltant d'aquest tema i alguns científics han expressat la seva preocupació sobre els efectes a llarg termini i han suggerit (encara que no provat) una possible relació entre la contaminació de l'aire i diferents malalties, particularment les cardíaques i pulmonars.

 

Què és la nanotecnologia?

Però ... què és la nanotecnologia? Cal definir-la per poder entendre’n les implicacions. La nanotecnologia és una recent disciplina en la qual científics i enginyers de múltiples camps com la química, la física, la biologia, la medicina i l'enginyeria, manipulen partícules a escala nanomètrica (molècules amb una mida d'una milionèsima part d'un mil·límetre 1x10- 9 mts) per obtenir productes amb noves propietats.

 

Àmbits d'aplicació

L'ús de nanopartícules té lloc en diversos àmbits, com ara:

  • En la medicina, per millorar el disseny de fàrmacs
  • En cosmètics, fibres tèxtils, protectors solars, pintures i tints, per millorar les seves propietats i disminuir la quantitat de dissolvents o contaminants químics que es necessiten per a la seva elaboració
  • En enginyeria electrònica, es fan servir en el disseny de dispositius d'emmagatzematge de dades de menor grandària
  • Per resoldre problemes de contaminació ambiental mitjançant la reducció del consum d'energia en processos industrials
  • També es faran servir, en el sector agrícola, en la creació de nous herbicides i fertilitzants

 

Conseqüències del seu ús

Com que la seva aplicació genera canvis físics, químics i biològics en els materials amb els quals interactua, aquests exposen a qui els manipula a un nou risc toxicològic, com a conseqüència d'una de les propietats d'aquest tipus de partícules.

Com menor és la mida de la partícula, major nombre d'àtoms disposem en la superfície, augmentant la seva reactivitat i toxicologia.

Un altre dels factors que influeixen en el nivell de risc és la forma de la partícula, essent més perilloses aquelles que tenen forma tubular o de fibra.

Com a conseqüència, com que les nanopartícules compten amb propietats físiques i químiques molt diferents a les dels mateixos materials a escala convencional, poden comportar riscos per a la salut ja que, a causa de la seva grandària i estructura (similar a components de les nostres cèl·lules i algunes proteïnes), podrien evadir les defenses naturals del cos humà.

 

Vies d'accés

Tenint en compte que les vies principals d'accés al cos humà són la inhalatòria, la cutània i la digestiva, és important gestionar aquest risc mitjançant equips de protecció individual, condicionament del lloc de treball i mitjançant una exhaustiva revisió mèdica als treballadors exposats, essent necessari que aquestes mesures siguin prioritàries en la planificació preventiva.

 


Comentaris

Deixa el teu comentari:Normes de participació