Print

Mutua Balear s'incorpora a Suma

Mutua Balear s'incorpora a Suma

 

  • Mutua Balear s'ha adherit a Suma, aliança compartida entre Mútues Col·laboradores amb la Seguretat Social

 

  • Suma va iniciar la seva activitat el 2008 a iniciativa d'Umivale, MAZ, Mutua Navarra, Mutua Montañesa i Egarsat

 

  • L'aliança ofereix servei assistencial i recuperador a més de 2,2 milions de treballadors protegits i fa front de manera eficient als continus reptes del sector

 

Mutua Balear ha fet efectiva la seva incorporació a Suma, una aliança de Mútues Col·laboradores amb la Seguretat Social creada amb l'objectiu d'optimitzar el servei prestat als mutualistes. Des dels seus orígens, el projecte Suma ha potenciat l'eficiència i l'eficàcia en la gestió dels recursos disponibles i ha permès compartir sinèrgies, protocols i bones pràctiques orientades a la innovació assistencial i recuperadora, contribuint, d'aquesta manera, a l'èxit i la sostenibilitat de cadascuna de les mútues partícips.

 

La incorporació de Mutua Balear a Suma confirma la vigència de la lògica fundacional d'un projecte que té com a senyes d'identitat la proximitat al mutualista, la qualitat assistencial als seus treballadors protegits i la millora contínua en la gestió per mitjà de la colaborac ió i l’experiència compartida.

 

Joan Muntaner, President de Mutua Balear, destaca que "les sis mútues compartim valors comuns i línies de treball centrades en les empreses mutualistes, des de la idea que una organització sana, que es preocupa per la salut dels seus treballadors, és a curt i a llarg termini una empresa més responsable i sobretot més sostenible".  Afirma, a més, que "la nostra vocació com a mútues és la de millorar la salut laboral dels treballadors i la de les seves empreses, contribuint així a la construcció d'un sistema de salut global, sostenible, solvent, eficaç i eficient".  

 

Suma va néixer el 2008 de la mà d'Umivale, Maz, Mutua Navarra, Mutua Montañesa i Egarsat. L'adhesió de Mutua Balear a Suma situa en 214 el nombre de centres mèdics i de gestió propis adscrits al servei del mutualisme laboral i en 2,2 milions el volum de treballadors protegits. Així mateix, genera cada any un estalvi directe en la despesa sanitària superior als 7 milions d'euros que redunda en els pressupostos del Sistema de la Seguretat Social.

 

Tal com explica el president d'Egarsat, Ramon Alberich, "l’ingrés de Mutua Balear és positiu per a la nostra entitat, ja que suposa per a Suma un increment del valor afegit i una millora indiscutible de la qualitat del servei assistencial als treballadors. Respectant, en tot moment, la identitat, la metodologia i el patrimoni tant d'Egarsat com de la resta de mútues que van fundar l'aliança".

 


Comentaris

Deixa el teu comentari:Normes de participació