Print

Lesions d'esquena en l'àmbit laboral

Lesions d'esquena en l'àmbit laboral

En l'àmbit laboral, el tipus de lesió que es produeix amb més freqüència és aquella derivada de trastorns musculoesquelètics i, dins d'aquests, la majoria es concentren a l'esquena. 

En el marc d’aquestes afectacions, les lesions més habituals són la cervicàlgia, la lumbàlgia, la ciàtica, l'hèrnia discal i l'encaixament discal.

D'altra banda, si atenem als factors de risc, la causa més freqüent del dolor és un mal funcionament de l'esquena derivat de causes com: realitzar rotacions de columna, exposició a vibracions, o realitzar esforços. En aquest darrer cas, els esforços són habituals quan manipulem càrregues, fem moviments repetitius o mantenim postures inadequades o sostingudes en el temps.

Hi ha també factors d'ordre personal que intervenen en les lesions d'esquena: una esquena entrenada tindrà menys lesions i, si les tingués, es recuperarà amb més facilitat. En cas contrari, serà susceptible de patir recaigudes. En darrer lloc, factors com tenir una actitud positiva davant la vida, tenir un entorn satisfactori i evitar l'estrès, contribueixen enormement a disminuir la percepció del dolor i a evitar-lo.

 

Com evitar les lesions d'esquena?

Per prevenir i reduir aquest tipus de lesions, hi ha tres vies fonamentals al nostre abast: la realització d'activitat física, l'manten ent d'una bona higiene postural i l'observació de la disciplina de l'ergonomia.

Pel que fa a l'activitat física, és molt beneficiós fer exercicis físics apropiats, per prevenir i reduir les lesions d'esquena, ja que això contribueix a enfortir els músculs de la mateixa i de l'abdomen, ajuda a l'adopció de postures correctes, a la reducció de les tensions que suporta el nostre cos i a tenir una major resistència a les càrregues físiques. Per exemple, podem fer estiraments de la musculatura cervical, d'espatlles, esquena, i en general, de relaxació i reforç muscular.

Pel que fa a la higiene postural, podem prevenir els dolors d'esquena mitjançant l'observació d'aquestes regles, en realitzar moviments, esforços i en adoptar diferents postures. Amb elles, aconseguirem prevenir dolors d'esquena quan mantinguem la mateixa posició durant un llarg període de temps; realitzem postures que augmentin les corbes fisiològiques de l'esquena; realitzem grans esforços, o petits però molt repetits; o quan portem a terme moviments bruscos o postures forçades.

En aquest sentit podem adquirir hàbits que ens ajudin a reduir o eliminar les conseqüències dels factors de risc, a través d'una correcta organització del treball (alternant tasques, rotant treballadors ...); quan realitzem treballs de peu (fent canvis posturals, evitant l'ús de talons alts, en aixecar càrregues ...); quan realitzem treballs asseguts (vetllant per l'altura del seient, la regulació del respatller, la situació dels objectes de la taula ...); així com quan conduïm o anem a dormir.

Pel que fa a l'ergonomia, amb l'aplicació de mesures ergonòmiques en els llocs de treball, es poden aconseguir millores en la comoditat, la salut, la seguretat i la productivitat dels treballadors. Aquests canvis ergonòmics en el disseny dels llocs de treball, produeixen millores significatives. Aspectes com el disseny ergonòmic del lloc de treball per adaptar-lo a les característiques dels treballadors; realitzar tasques variades que permetin aixecar-nos i canviar de postura; i evitar el treball dempeus, quan això sigui possible, durant períodes de temps prolongats, ens ajudaran en gran mesura a tenir una esquena saludable.

La missió de la nostra esquena és sostenir el cos i permetre el seu moviment, protegir la medul·la espinal i ajudar a mantenir el centre de gravetat del cos tant en repòs com en moviment. Per això és important tenir-ne cura, ja que només tenim una i és per a tota la vida.


Comentaris

Deixa el teu comentari:Normes de participació