Print

La temporalitat a la feina i la seva incidència en la salut

La temporalitat a la feina i la seva incidència en la salut
  • L'entorn laboral actual, flexible i canviant, pot resultar alhora inestable i incert, així que hauria de tenir en compte el fet d’elaborar mecanismes de prevenció de riscos

 

  • Els contractes temporals arriben ja a un quart de la població treballadora espanyola

 

  • Encara existeixen poques dades sobre les malalties professionals dels treballadors temporals

 

En el terreny laboral espanyol existeixen contractes per mesos, per setmanes i fins i tot per dies. Són feines que cobreixen una necessitat temporal de l'empresa. Per això, un cop conclosa la tasca, s'acaba el contracte laboral. Es tracta d'una opció ideal per a persones que busquen treballar només una temporada mentre completen els estudis, planegen un canvi de residència o alternen aquesta ocupació amb qualsevol altra activitat. Però a aquesta tipologia de treballadors temporals s'uneixen altres que, a falta d'un contracte indefinit, van passant d'un contracte temporal a un altre, romanent poc temps lligats a una mateixa empresa.

 

Atès que cada vegada és més freqüent aquesta situació, Egarsat considera que les polítiques de prevenció de riscos laborals haurien de tenir cada dia més en compte aquest entorn laboral canviant. No obstant això, encara hi ha pocs estudis centrats a descobrir quines són les malalties associades a aquesta nova situació laboral.

 

 

Creixen els treballadors temporals

Segons el Ministeri d'Ocupació, a finals de 2012, un 78,4% dels contractes eren indefinits i un 21,6% temporals. En el segon trimestre de 2015, la taxa de temporalitat ja arribava al 25,09% segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística. Una quarta part dels treballadors espanyols tenen, doncs, contractes temporals, cosa que ha de tenir repercussions en les accions de les empreses enfocades a reduir l'absentisme laboral, millorar el clima de treball i prestar assistència sanitària als treballadors. En aquest sentit, des d’Egarsat es destaca la necessitat d'impulsar un major coneixement de la situació del mercat laboral actual, que contribueixi a elaborar estratègies en pro de la salut pública.

 

El projecte d'investigació SOPHIE

Una bona forma d'establir protocols de prevenció efectius és promoure estudis sobre els efectes de la temporalitat sobre la salut dels treballadors. Actualment, un dels estudis que existeixen al respecte parteix del projecte de la Unió Europea SOPHIE, que des de l'any 2011 tracta d'avaluar l'impacte de les polítiques socials en la salut.

 

Coordinat per Carme Borrell des de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, ​​compta amb la participació de diverses institucions i universitats europees, entre elles la Universitat Pompeu Fabra. Una de les facetes de la seva anàlisi, elaborada mitjançant metodologies innovadores, se centra en les desigualtats de salut derivades de les polítiques sobre el mercat laboral. L'estudi destaca que, a mesura que augmenta la inestabilitat laboral, augmenta també l'empitjorament de la salut mental, arribant a triplicar la incidència respecte dels grups amb llocs de treball més estables. A més, aquest aspecte afecta més a dones que a homes.

 

Atenció psicològica i incertesa

L'entorn laboral actual, flexible i canviant, s'ha abordat també des de la psicologia del treball. Josep Maria Blanch, Catedràtic de Psicologia social aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona, ​​comenta que s'ha perdut l'entorn de seguretat emocional que tradicionalment oferia una feina "per a tota la vida". En contrast, l'entorn laboral actual "resulta alhora inestable i, per tant, incert i insegur" i, des d'aquest punt de vista, el repte avui consisteix a evitar que el guany en flexibilitat de les empreses incideixi negativament en la salut dels treballadors.

 

La salut i el treball, influències mútues

Com assenyala Fernando G. Benavides, Catedràtic de Salut pública del Centre d'investigació en salut laboral de la Universitat Pompeu Fabra, la feina constitueix un dels determinants bàsics de la salut, influint sobre ella tant negativament (lesions, malalties) com positivament (benestar , identitat social). Però, alhora, la salut influeix també sobre la feina, de manera tant positiva (productivitat) com negativa (absències per incapacitat).

 

En aquesta mútua influència entre salut i feina, Egarsat planteja l’adequació d'abordar la temporalitat amb un enfocament multidisciplinari que impliqui higienistes, ergònoms i psicòlegs, així com a treballadors i empresaris, gestors públics i privats. Ja que, en l'equació de salut i treball, el benestar del treballador temporal juga un important paper social, a més de tenir gran influència en la productivitat de les empreses.

 

Sens dubte, la reorganització flexible de la feina implica una nova gestió de la mateixa. Estem davant de l'oportunitat de participar en un procés de millora, de la qual les claus seran la investigació, l'educació i la innovació.


Comentaris

Deixa el teu comentari:Normes de participació