Print

La satisfacció laboral com a eina preventiva

La satisfacció laboral com a eina preventiva

 

La reincorporació a la feina després d'un període llarg d'absència, pot comportar per a algunes persones patir sensació de tristesa, malestar general, desànim o insomni. Es tracta de símptomes relativament comuns, que poden prevenir-se treballant aspectes com la satisfacció personal i laboral, fomentant els beneficis que suposa el tenir una rutina personal i professional.

 

La satisfacció i el benestar de cada persona depenen de molts factors, i varien segons la manera de ser i les preferències. Aconseguir-los és una feina individual consistent a gestionar correctament les emocions que se senten al llarg del dia. Si estem satisfets amb nosaltres mateixos, la qual cosa inclou també l'àmbit laboral, tornar a la feina i a la rutina personal després d'un llarg període de temps resultarà sens dubte molt més senzill, i fins i tot gratificant.

 

Per això, t'oferim una sèrie de pautes genèriques, que et facilitaran la gestió de les emocions i t’ajudaran a sentir una major plenitud:

  1. Valorar el que es té sense pensar en el que es pot aconseguir.
  2. Actitud positiva: crear un ambient sa al nostre voltant, procurant una llar en la qual ens trobem a gust; fomentar les relacions personals sanes; intentar posar límit a l'estrès i cultivar l'optimisme, són pràctiques que ens permetran viure de forma més saludable.
  3. Descans i temps lliure: deixar temps lliure per realitzar activitats d'oci, entreteniments i per descansar i dormir les hores necessàries. L'acció de dormir resulta més reparadora si seguim horaris regulars, evitem les substàncies excitants a partir del migdia i aparquem les preocupacions. És important, així mateix, que l'ambient del nostre dormitori afavoreixi el descans.
  4. Dieta Mediterrània: seguint una dieta lleugera i variada s'adopten els hàbits de vida i de cultura que millor contribueixen a potenciar la salut, la longevitat i la qualitat de vida.

 

Per altra banda, a més del treball individual, atès que l'ésser humà és per naturalesa sociable i necessita relacionar-se, les persones amb les quals convivim, treballem i ens divertim també poden ajudar-nos a aconseguir un nivell major de satisfacció.

 

En aquest sentit, i si ens centrem en l'àmbit laboral, en el qual passem molt de temps, les relacions amb els companys influeixen en el nostre grau de benestar, i per això és important tenir presents els següents consells:

 

  1. Treballar en equip i valorar els companys: la clau de treballar bé i poder avançar professionalment està en el treball en equip, en ajudar-se mútuament i aprendre junts, ja que treballar en solitari sempre és molt més complicat i dificulta la consecució dels objectius. Cal tenir present que ningú és perfecte i que tots podem equivocar-nos. A més, sovint, dels errors neixen les solucions.
  2. Potenciar les habilitats socials: cal intentar que la diplomàcia i la prudència s'imposin en totes les desavinences que puguin sorgir durant l'activitat laboral.
  3. Compartir les preocupacions: explicar als companys els dubtes o problemes que puguem tenir farà que relativitzem aquestes preocupacions.

 

Les empreses poden afavorir la consecució d’aquestes pautes, coneixent millor els seus treballadors i implantant plans de desenvolupament professional que complementin el desenvolupament personal dels empleats.

 

Establir polítiques de reconeixement per la feina ben feta, delegar responsabilitats en els col·laboradors, demanar l'opinió dels membres de l'equip per establir les estratègies de treball o aconseguir una jerarquia accessible que presti un tracte natural als treballadors, són mesures que faciliten el benestar laboral del personal i la seva implicació amb l'organització, incrementant la satisfacció tant personal com professional.

 

satisfaccion laboral_cat-02

Comentaris

Deixa el teu comentari:Normes de participació