Print

La flexibilitat laboral, una mesura efectiva per a la reducció de l’absentisme

La flexibilitat laboral, una mesura efectiva per a la reducció de l’absentisme

 

Una de les principals causes de pèrdua econòmica i de productivitat empresarial

 

L’absentisme laboral pot suposar un problema seriós tant organitzatiu com econòmic per a les empreses. Faltar al lloc de treball pot deure’s a causes tan previsibles com imprevistes però, sigui quin sigui el cas, és possible introduir determinats canvis encaminats a reduir el nombre d’absències en el lloc de treball.

 

Després de sis anys de descens continu, alguns estudis indiquen que l’absentisme laboral va créixer un 39% en l’últim trimestre de 2014 i que la taxa es va situar l’any passat en el 4,4% enfront al 4,1% del 2013. Les pèrdues pel que deixen de produir aquests treballadors es quantifiquen a l’any en més de 9.000 milions d’euros, un 5% del Producte Interior Brut. A mode d’exemple, dades analitzades per Egarsat referents a les baixes per malaltia comuna confirmen que, al 2014, es va produir un increment en la mitjana de dies de baixa per ITCC (incapacitat temporal per contingència comuna) de 4,94 dies en relació amb l’any anterior, passant dels 27,88 a 32,82 dies.

 

Des d’Egarsat, es recomana a les empreses mutualistes que facin front al fenomen de l’absentisme mitjançant un enfocament múltiple que consideri, entre altres, tant factors psicològics, com físics o de gestió del temps.

 

Beneficis de les mesures de conciliació

Més enllà del debat sobre si la conciliació és una necessitat social, Egarsat constata l’eficàcia de dur a terme, entre altres accions, mesures de flexibilitat laboral com una forma de motivar els treballadors de l’empresa i incrementar el seu engagement amb l’organització. Tenir la possibilitat de cuidar dels fills quan estan malalts, poder continuar amb la formació o disposar de la possibilitat de gestionar el dia de la manera més adequada, sempre que no afectin al rendiment o la productivitat, son maneres d’estar a la feina que beneficien tothom.

 

Les empreses més avançades en gestió de recursos humans permeten ja als seus treballadors optar per realitzar un percentatge de les seves hores mitjançant teletreball, escollint ells mateixos els dies que prefereixen no presentar-se a l’oficina sense deixar de complir amb les seves tasques habituals. Aquesta flexibilitat és un win to win, ja que dóna llibertat i autonomia al treballador i contribueix a crear un ambient de treball i una plantilla més motivada i compromesa i, per tant, amb menor tendència a practicar l’absentisme evitable.

 

Així doncs, a més d’algunes mesures de control sobre el treballador o la durada de les seves baixes, s’ha de treballar també per incrementar la motivació i la responsabilitat comuna. Aquests incentius laborals poden resultar molt més efectius que altres tradicionalment utilitzats de tipus més coercitiu, evitant a més possibles males relacions personals o fins i tot un espai de treball poc adequat.

 

Compte amb l’absentisme presencial

Assistir al lloc de feina, però no realitzar les obligacions del lloc laboral dedicant algun temps al desenvolupament d’activitats alienes a l’empresa, és una altre variant d’absentisme, tant o més perjudicial que les altres, ja que tendeix a desmotivar a altres treballadors i podria crear un efecte d’imitació. Les causes poden ser diverses, entre elles la falta de motivació, la no adequació del treballador a la seva posició, un mal ambient laboral o el síndrome de burnout o del treballador ‘cremat’. Contra aquest tipus d’absentisme resultarà adequada una política de recursos humans que tingui en compte les necessitats i característiques psicològiques dels treballadors per possibilitar l’adequació al lloc de treball i un bon ambient laboral, en el qual cada treballador es vegi reconegut i, d’aquesta manera, se senti responsable de la seva participació en el global de les activitats de l’empresa.

 


Comentaris

Deixa el teu comentari:Normes de participació