Print

La conciliació com a factor regulador del benestar laboral

La conciliació com a factor regulador del benestar laboral

En l'àmbit laboral trobem múltiples factors de risc entre els quals, per la seva rellevància, convé tenir especialment en compte un possible desequilibri entre la vida laboral i la vida privada de les persones o, el que és el mateix, la manca de conciliació laboral i familiar.

La conciliació entre vida professional i familiar és avui un element diferenciador en l'àmbit laboral. Una adequada gestió de la conciliació a l'empresa té un clar impacte positiu en la salut dels empleats, tant a nivell intern en promoure el benestar laboral, com a nivell extern a l’impulsar la salut pública. Per això, és important fomentar des de les organitzacions la implantació de polítiques en aquest àmbit, amb l'objectiu de beneficiar tant l'empresa com els treballadors.

El vessant psicosocial és un factor regulador fonamental de la qualitat de vida i de la salut de les persones, i per aquest motiu  els treballadors també sol·liciten activament veritables polítiques de conciliació que fomentin una adequada gestió del temps laboral i familiar. En aquest sentit, l’objectiu de les organitzacions no ha de ser cap altre que el de voler que els seus empleats es trobin bé fora i dins de la mateixa.

Aquells treballadors que presten els seus serveis en empreses que gestionen la conciliació, permetent combinar el rol laboral amb el familiar, gaudeixen de major  benestar a tots els nivells i compten amb un millor clima laboral organitzacional. Aquesta sensació subjectiva minimitza el risc psicosocial i l'estrès, i conseqüentment beneficia la salut de les persones. Es redueixen, a més, les possibilitats de patir una malaltia cardiovascular i millora el son i el descans i, en conseqüència, el rendiment i la productivitat.

Les empreses poden afavorir la consecució d'aquest objectiu coneixent millor als seus treballadors a través de l'avaluació psicosocial i assegurant un lideratge responsable i compromès amb la cultura de la prevenció i el benestar. D'entre les possibles mesures de conciliació aplicables, cal destacar:

 

 • Disposar de sistemes de flexibilitat horària, amb la finalitat que els treballadors tinguin més capacitat per decidir el seu propi horari laboral.
 • Introduir certa flexibilitat en l'elecció de dies de vacances
 • i descans.
 • Negociar dies personals que permetin una millor planificació, tant de les necessitats dels treballadors com de les necessitats de l'empresa.
 • Introduir jornades parcials.
 • Introduir el teletreball com a mitjà per disposar d'una major flexibilitat facilitant, en períodes puntuals, la realització de part de la feina des del propi domicili de l'empleat amb l'objectiu de compatibilitzar les obligacions familiars i laborals.
 • Promoure l'ús de les tecnologies per evitar desplaçaments
 • i viatges de treball.
 • Aplicar mesures de seguretat per a embarassades i treballadores lactants, de manera que es permeti la realització de la seva feina amb un mínim risc i afavorint que el procés de baixa prematernal s'iniciï de manera més tardana.
 • Afavorir i facilitar el gaudi del permís de lactància de les treballadores.
 • Facilitar l'acolliment a reduccions de jornada, així com a excedències laborals, que afavoreixin la conciliació familiar i personal dels seus empleats.

La implementació de polítiques de conciliació des de recursos humans està en clar desenvolupament ja que la majoria d'organitzacions, així com la societat en general, són plenament conscients de la necessitat de disposar de noves eines més en sintonia amb les necessitats actuals. Les mesures que fomentin la conciliació de les persones seran imprescindibles per construir veritables empreses saludables i per generar satisfacció i motivació entre els seus empleats, que són el veritable motor de qualsevol empresa.

La implementació de polítiques que fomentin la conciliació és una excel·lent manera de mantenir els treballadors alineats amb la cultura, estratègies i objectius de l'organització.

 

conciliacio

Comentaris

Deixa el teu comentari:Normes de participació