Print

Es publica l'Ordre de Cotització a la Seguretat Social per al 2017 (Ordre ESS/106/2017)

Es publica l'Ordre de Cotització a la Seguretat Social per al 2017 (Ordre ESS/106/2017)

Amb data 11 de febrer de 2017 ha estat publicada, al Butlletí Oficial de l’Estat, l’Ordre ESS/106/2017 que desenvolupa les normes legals de cotització a la SS, desocupació, protecció per cessament d’activitat del Fons de Garantia salarial i formació professional per a l’exercici 2017. L’Ordre desenvolupa el previst en l’art. 115 del a Llei 48/2015 de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2016, el contingut de la qual s’ha prorrogat per a l’any 2017 al no haver estat aprovats els Pressupostos per al present any.

 

Les novetats que estableix aquesta Ordre amb relació a l’any anterior es refereixen bàsicament a les bases màximes de cotització, així com a l’increment del salari mínim interprofessional, que resulten del Reial Decret-Llei 3/2016 de 2 de desembre, i són:

 

  • Règim General: increment del 3% sobre la base màxima i el 8% sobre la base mínima, mantenint-se els mateixos tipus de cotització per als imports de 2016
  • Sistema Especial d’Empleats de la Llar: totes les bases dels trams de retribucions s’incrementen un 8%, augmenten de la mateixa manera els tipus de cotització. Continua la reducció del 20% sobre l’aportació empresarial de la quota de CC per a empleats donats d’alta a partir de l’1 de gener de 2012, que pot arribar al 45% en cas de família nombrosa
  • Règim Especial de Treballadors per Compte Propi: incrementa la base màxima en un 3% i es manté la base mínima
  • Sistema Agrari per Compte d’Altri: incrementa la base màxima en un 3% aprox. i la base mínima en un 8% aprox.
  • Supòsits especials: es mantenen els mateixos tipus i percentatges
  • Aportació de les mútues al sosteniment dels serveis comuns de la Seguretat Social: es mantenen en un 16%
  • Incentiu Bonus campanya 2017: es mantenen els índexs del 2016 així com el volum de cotització major de 5.000 €/ any

 

Descarrega la informació completa aquí:

 

Font: Ministeri de Treball i Seguretat Social


Comentaris

Deixa el teu comentari:Normes de participació