Print

Envelliment psicosocial actiu i saludable

Envelliment psicosocial actiu i saludable

 

El països industrialitzats registren, des de fa dècades, un canvi demogràfic que comporta la inversió de la piràmide poblacional i, a moltes organitzacions, un increment gradual de l’edat dels seus treballadors.

Davant aquesta nova realitat, les empreses excel·lents adopten una actitud positiva i opten per dur a terme la implementació d’una correcta gestió de l’edat, apostant per una gestió activa de l’evolució psicosocial dels seus treballadors madurs.

 

Quines capacitats psicosocials augmenten amb els anys?
Amb el pas dels anys, les persones desenvolupen i potencien certes capacitats que, si són reconegudes i aprofitades per les empreses, arriben a ser molt beneficioses.

  • Els anys confereixen a l’ésser humà la bona gestió de les seves habilitats verbals. El treballador madur posseeix major vocabulari i millor semàntica, sap escoltar, i parlar i escriure d’acord amb el context. Per això, aconsegueix comunicar-se de manera molt efectiva, habilitat molt important en les organitzacions.
  • Al moment de prendre decisions, es basa en arguments sòlids i reflexius, aconseguint avaluacions més completes i globals.
  • El seu coneixement basat en les pròpies experiències laborals anteriors li concedeix major capacitat resolutiva, ja que es basa en un aprenentatge al llarg de la seva vida. Això li confereix un processament automàtic de la informació, molt útil per resoldre de manera ràpida i eficaç les situacions.
  • La seva capacitat emocional és diferent a la del personal jove. El temps és un aliat en l’augment de la intel·ligència emocional. Sap reconèixer millor els sentiments (propis i/o aliens) i per això són molt efectius en situacions on sigui necessària una correcta gestió emocional, aspecte necessari en les relacions interpersonals.
  • El treballador adult té ple control de les habilitats socials; domina els hàbits que li permeten comunicar-se amb els altres de manera adequada i beneficiosa per a les dues parts.

 

Com gestionar l’envelliment de la població laboral activa?
Les empreses han de considerar el treballador madur com un talent a retenir, assignant-li rols que aportin beneficis per a les dues parts.

  • El treballador madur pot ser un excel·lent formador. La seva trajectòria professional, tant en termes generals com en concret en la empresa, li atribueix qualitats que el potencien com a formador davant el personal jove o davant de noves incorporacions laborals.
  • Incloure el treballador madur com a assessor a les reunions on es tractin aspectes de l’activitat que han desenvolupat a la seva vida laboral dins l’empresa enriqueix l’activitat laboral. La seva visió i punt de vista aporten un altre enfocament.
  • Les empreses estan formades per persones i, per tant, en ella s’hi desenvolupen relacions interpersonals. La capacitat d’aquests treballadors madurs d’autoregular-se emocionalment en moments difícils, en conflictes, etc, els atorga la capacitat de ser bons gestors emocionals.
  • Considerar el treballador madur personal especialitzat, és un aspecte que no s’ha d’oblidar ja que té coneixements sobre què i com fer les activitats.
  • Finalment, però no menys interessant, el treballador madur ha de ser tingut en compte com a possible càrrec intermedi, ja que les seves habilitats el capaciten com a bon coordinador en la gestió de les persones.

 

envelliment psicosocial actiu i saludable

Comentaris

Deixa el teu comentari:Normes de participació