Print

Els pacients d’Egarsat, satisfets amb el servei assistencial que reben de la seva mútua

Els pacients d’Egarsat, satisfets amb el servei assistencial que reben de la seva mútua
  • El darrer estudi de satisfacció de l’entitat mostra una valoració general amb el servei del 7,95 sobre 10, lleugerament millor que el 7,84 de l’anterior

 

  • Les instal·lacions reben un 8,97, la qualitat de l’atenció un 8,44 i les àrees més valorades són psicologia (9,50), fisioteràpia (9,06) i traumatologia (9,00)

 

Els resultats de la darrera enquesta de satisfacció realitzada per Egarsat als seus pacients per conèixer el seu grau de satisfacció en relació amb el servei ofert als centres assistencials de l’entitat ofereixen dades positives. Preguntats sobre com valoren l’atenció que reben de la mútua, els usuaris han puntuat la seva satisfacció global amb un 7,95 sobre 10, un notable alt, dada que millora lleugerament el 7,84 que va rebre en l’anterior estudi, realitzat el 2012.

 

En les àrees de servei de la mútua, destaquen l’excel·lent valoració que atorguen als serveis de traumatologia (9,00), fisioteràpia (9,06) i psicologia (9,50), a més de la visita inicial o d’urgència rebuda, que puntuen amb un 8,43 sobre 10. També obtenen una elevada puntuació les pròpies instal·lacions sanitàries, que aconsegueixen el 8,97. La percepció de la qualitat de l’atenció sanitària és un altre aspecte molt valorat pels usuaris, que li atorguen un 8,44.

 

Egarsat realitza enquestes de satisfacció a pacients, mutualistes i col·laboradors per conèixer la seva opinió sobre els serveis oferts i garantir d’aquesta manera que es trobin permanentment alineats amb les expectatives i necessitats dels seus usuaris. L’estudi s’ha realitzat a pacients dels diferents centres assistencials de l’entitat i ha avaluat els serveis d’urgències, traumatologia, fisioteràpia, rehabilitació, psicologia i infermeria, així com les pròpies instal·lacions.

 

La implicació de l’entitat en la qualitat assistencial és un dels seus pilars de gestió. Per aquest motiu, amb l’objectiu de reforçar i ampliar el servei ofert als mutualistes, Egarsat va integrar, fa alguns mesos, un nou centre sanitari a Barcelona, la Clínica Sant Honorat.

 

Per altra banda, l’esforç que realitza Egarsat per assolir la millora contínua li ha comportat l’obtenció de certificats de qualitat en sistemes de gestió ISO 9001, en vigor des de fa més de quinze anys, així com el segell d’excel·lència EFQM +500.

 

L’estudi s’ha dut a terme mitjançant 500 enquestes telefòniques a pacients de la mútua, amb un marge d’error error global del +/-4,38% (segons un univers >100.000), per un nivell de confiança del 95% i en el supòsit de màxima indeterminació (K=2 P=Q=50%).

 

 

resultats enquesta satisfaccio

Comentaris

Deixa el teu comentari:Normes de participació