Print

El virus Zika

El virus Zika

El virus Zika és un virus del gènere flavivirus que es transmet a través de la picada de mosquits infectats. La malaltia que produeix es caracteritza per una simptomatologia lleu: febrícula, conjuntivitis, mals de cap i articulacions i erupcions a la pell. Els símptomes s'inicien entre 3 i 12 dies després de la picada d'un mosquit infectat i solen durar entre 2 i 7 dies resolent-se, en general, sense problemes.

 

Situació mundial i a Espanya.

Fins al 2007 només s'havien descrit casos esporàdics en alguns països d'Àfrica i Àsia. Durant el 2015, s'ha detectat transmissió autòctona del virus en diversos països d'Amèrica Llatina, entre els quals Brasil amb un elevat nombre de casos.

L'1 de febrer de 2016 la Organització Mundial de la Salut (OMS) va declarar l'expansió del virus Zika com una Emergència de Salut Pública d'Importància Internacional (EPII) a causa de l’increment de trastorns neurològics (síndrome de Guillain-Barré) en persones infectades pel virus Zika i casos de microcefàlia en nadons de dones infectades durant el període de gestació.

A Espanya, els casos de malaltia per virus Zika són importats. De moment no s'ha registrat transmissió autòctona del virus, tot i que el mosquit vector (mosquit tigre) està present en tota la costa mediterrània.

 

Tractament

Actualment no hi ha una vacuna ni un medicament específic contra aquest virus. Només es poden tractar els símptomes (febre i dolor) mitjançant analgèsics comuns (paracetamol). No es recomana prendre analgèsics basats en àcid acetilsalicílic (aspirina®) o antiinflamatoris no esteroides (tipus ibuprofèn) per evitar complicacions com hemorràgies. Es recomana una abundant ingesta de líquids.

 

Mesures preventives

Les mesures preventives es basen en mesures de protecció individual que evitin la picada dels mosquits. És imprescindible aplicar-les durant tot el dia, especialment a mig matí i a la tarda fins al vespre, que són els moments de major activitat d'aquests insectes.

 

Consells i recomanacions per a viatgers

Les mesures de protecció personal per evitar les picades de mosquit han d'incloure:

  • Escollir el repel·lent d'insectes més adequat per a cada zona. Els més eficaços són aquells que contenen DEET (dietiltoluamida), picaridin o IR3535. Cal seguir les instruccions del prospecte i respectar sempre les dosis recomanades pel fabricant del producte.
  • Per protegir-se del sol, aplicar primer el protector solar i 20 minuts després aplicar el repel·lent.
  • Utilitzar peces de color clar que cobreixin la màxima superfície de pell possible.
  • Evitar les zones boscoses i d'hàbitat del mosquit (llocs d'aigua estancada com testos, cubells, recipients...).
  • És aconsellable fer nit en allotjaments amb aire condicionat i dormir amb mosquiteres que cobreixin tot el llit, finestres i portes.
  • Impregnar la roba i les mosquiteres amb permetrina o comprar articles tractats prèviament amb aquest producte.
  • En dones embarassades: Es recomana a les dones embarassades o que estiguin intentant quedar-se embarassades que posposin els seus viatges a zones de risc. En cas de no poder posposar el viatge, s'han d'extremar les mesures preventives de protecció individual per evitar les picades de mosquits. Els repel·lents d'insectes que continguin DEET -Dietiltoluamida- fins a concentracions d'un 50%, picaridin o IR3535 són segurs per a les dones en estat de gestació.

 

Viatgers que tornen de les zones afectades per virus Zika

Si es presenten símptomes compatibles amb la malaltia per virus Zika durant 15 dies següents al retorn d'una zona afectada, s'ha d'acudir al metge per valoració.
En el cas de dones embarassades, s'ha de confirmar el diagnòstic i realitzar un seguiment específic durant l'embaràs. Les dones embarassades que hagin viatjat a zones amb transmissió del virus Zika, han d'esmentar el seu viatge durant les visites prenatals, amb la finalitat de ser avaluades i monitoritzades adequadament.

 

Altres informacions d'interès

A la guia elaborada per Egarsat MCSS nº276 "Desplaçaments laborals: 40 consells per a treballadors que es desplacen" i en la propera aplicació per a dispositius mòbils "Viatjar segur" es podran trobar detallades les recomanacions per evitar les infeccions produïdes per picades de mosquit.

Per consultar informació actualitzada sobre la distribució geogràfica del virus i mesures preventives es recomanen els següents enllaços:

Centres de Vacunació Internacional (Ministeri de Sanitat):
http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/home.htm

 

Mesures de prevenció (Organització Mundial de la Salut):
http://www.who.int/topics/zika/es/

 

Distribució geogràfica del virus Zika (Organització Panamericana de la Salut):
www.paho.org/viruszika

 

 

EgarstaSalud_virus zika CAT-03

Comentaris

Deixa el teu comentari:Normes de participació