Print

El Tecnoestrès

El Tecnoestrès

Les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) estan cada cop més presents tant en la nostra vida quotidiana com en l’entorn laboral, on elements com internet o la telefonia mòbil estan modificant la nostra manera de treballar.

 

La proliferació de l’ús de les TIC ha beneficiat tant a empreses, que poden, entre altres, gaudir d’una millor gestió de la informació i obtenir un major volum de dades que facilita la presa de decisions, com a les persones, que gràcies a elles poden tenir accés a gran volum de continguts i comunicar-se des de qualsevol lloc i en qualsevol moment.

 

Això no obstant, el creixent ús de les TIC també ha derivat en situacions de risc per a qui les utilitza, tant en l’aspecte psicològic com en el físic. Estem parlant d’afectacions com problemes musculars (coll, esquena, braços, etc.), oculars (vista cansada, picor als ulls, etc.), dificultats per dormir, obsessió per estar connectat a les TIC, inadaptació o por a l’ús de les noves tecnologies, etc. En definitiva, problemes derivats del denominat tecnoestrès.

 

El tecnoestrès és un tipus d’estrès laboral relacionat amb la utilització de les noves tecnologies, que es produeix quan hi ha un desequilibri entre les demandes de la feina amb les TIC i les capacitats dels empleats. Quan la feina amb les noves tecnologies planteja una sèrie d’exigències que el treballador no pot assumir, ja sigui per falta de recursos tècnics, suport dels companys i superiors, o per falta de capacitat o aptitud, pot aparèixer el tecnoestrès. Es manifesta en una sèrie de respostes negatives derivades de la incapacitat o rebuig a la tecnologia, així com de la situació contraria, és a dir, amb una dependència excessiva que suposa un ús constant i una necessitat imperiosa d’estar ‘connectat’.

 

Com tot risc psicosocial, l’aparició del tecnoestrès està íntimament lligat a la percepció que tenen els treballadors de les situacions potencialment estressants que poden derivar-se de la feina amb les noves tecnologies. Per a algunes persones aquestes situacions seran un repte que els permetrà desenvolupar-se professionalment, i per altres suposarà un problema al no disposar de suficients recursos per afrontar-ho.

 

Existeixen tres subtipus de tecnoestrès, que depenen de la manera en que l’estrès es manifesta en les persones:

  • Tecnoansietat: quan els treballadors són incapaços d’afrontar les exigències derivades de l’ús de les TIC, donant lloc a pensaments negatius sobre la capacitat que tenen per al seu ús.
  • Tecnofatiga: quan l’ús continuat de les TIC provoca una fatiga física i mental que genera sentiments d’incompetència amb el seu ús.
  • Tecnoadicció: quan es produeix una necessitat imperiosa i incontrolable d’utilitzar constantment les TIC, independentment del lloc o situació en la qual es trobin.

 

Les causes que poden donar lloc a l’aparició del tecnoestrès, estan relacionades amb factors de l’organització de la feina i amb factors personals dels treballadors:

  • Falta de formació i informació sobre l’ús de les TIC.
  • Falta de suport dels companys i superiors per solucionar els problemes que poden aparèixer.
  • Excés de demandes del lloc de feina.
  • Falta de control sobre la feina.
  • Característiques dels treballadors (falta d’autoestima, personalitat, etc.).
  • Etc.

 

Per reduir els problemes que poden provocar les TIC, és necessari adequar l’esforç que exigeixen les demandes a les capacitats dels treballadors. D’aquesta manera, aconseguirem que tinguin més control i autonomia sobre la feina, millorar el clima laboral i les relacions interpersonals en l’organització. Així mateix, és important formar els treballadors per dotar-los de més recursos per afrontar la feina amb les noves tecnologies.

 

Tal i com especifica la normativa vigent, “les empreses han de tornar a avaluar els llocs de feina que puguin veure’s afectats per la introducció de noves tecnologies”. En conseqüència, donat que l’ús de les TIC comporta l’aparició de riscos laborals a les empreses, aquestes han de revaluar els llocs de feina en què s’hagin introduït aquestes noves tecnologies, així com en els nous llocs de feina que comportin la utilització de les TIC, per detectar els riscos laborals que comportin, i controlar aquestes noves condicions de feina.

 

tecnoestrès

Comentaris

Deixa el teu comentari:Normes de participació