Print

El Parlament aprova la Llei que millora la protecció dels treballadors a temps parcial

  • La fórmula permet accedir a la pensió de jubilació a un nombre important de persones-majoritàriament dones- que fins ara no hi tenien dret
  • En el cas d'un treballador a mitja jornada, ja no serà necessari acreditar 15 anys de cotització a la feina a temps parcial per aconseguir la pensió
  • La solució plantejada dóna cobertura a tots els treballadors i manté els principis de contributivitat i equitat que regeixen el sistema públic

 

El Congrés dels Diputats ha aprovat la Llei de Protecció dels treballadors a temps parcial i altres mesures urgents en l'ordre econòmic i social, amb les esmenes incorporades després el seu tràmit al Senat.

 

Aquesta llei procedeix del Reial Decret-Llei 11/2013, de 2 d'agost. Durant la seva convalidació, la ministra d'Ocupació i Seguretat Social, Fátima Báñez, ha assegurat que la nova regulació millorarà les prestacions de més de 2,5 milions de persones.

 

La Llei preveu que es flexibilitzi el requisit del període de carència de 15 anys per a ser beneficiari d'una pensió contributiva, de manera que ja no cal acreditar l'equivalent a 15 anys treballats a jornada completa, cosa que implicava cotitzar durant molts més anys a jornada parcial per complir-lo.

 

Amb aquesta norma, es va corregir el model per acreditar els períodes de cotització dels treballadors a temps parcial per accedir a les diferents prestacions del sistema de Seguretat Social, d'acord amb les sentències dictades pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea i del Tribunal Constitucional.

L'aprovació definitiva del text legal materialitza en una Llei l'Acord per a la millora de les condicions d'accés a la protecció social dels treballadors a temps parcial que l'any passat van signar la ministra d'Ocupació i Seguretat Social i els representants de les organitzacions: Comissions Obreres, Unió General de Treballadors, Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials i Confederació Espanyola de la Petita i Mitjana Empresa.
 
 

Nova fórmula de còmput
En la regulació que avui s'ha aprovat es redueix el període mínim de cotització, de manera que ja no serà de 15 anys quan el treballador té cotitzacions per jornades a temps parcial. En concret, el període mínim de cotització exigit s'ajustarà al coeficient de parcialitat que acreditin aquests treballadors al llarg de tota la vida laboral, i que figura en el Fitxer General d'Afiliació. Aquest coeficient es correspon al percentatge de parcialitat de la jornada pel que fa a la de temps complet.

 

Per exemple, si un treballador tingués un coeficient de parcialitat del 50% (la seva jornada laboral fos la meitat de la completa) el període mínim de cotització que hauria d'acreditar per a la jubilació no serien 15 anys sinó 7,5 anys.

 

A aquesta base reguladora se li aplica un tant per cent en funció dels anys cotitzats que donarà com a resultat la quantia de la pensió. Es partirà del període mínim de cotització del treballador a qui se li aplicarà un 50% sobre la seva base reguladora. A partir d'aquest període mínim, tot el temps que el superi incrementarà aquest percentatge en funció de l'escala general de la jubilació ordinària.

 


Comentaris

Deixa el teu comentari:Normes de participació