Print

El 95,9% de despatxos professionals sosté que el 2015 serà un any procliu per a la constitució d’empreses

El 'III Baròmetre sobre perspectives econòmiques de despatxos professionals i assessories per a l'exercici 2015', realitzat per Egarsat, ratifica que l’economia continua evolucionant favorablement. Les perspectives econòmiques dipositades sobre el 2015 són encara més positives que les conclusions obtingudes durant l'exercici anterior. Els resultats de l'estudi s'han fonamentat en l'opinió de 800 assessories d'empresa i despatxos professionals.

Els despatxos són optimistes pel que fa a l'economia prevista per al 2015, ja que un 38,6% aposta per la seva millora. En general, augmenta un 4,9% respecte a l'any passat la mostra que opina que l'evolució de l'economia en general es mantindrà o millorarà el 2015. I en aquesta línia, només 1 de cada 20 assessories opina que la seva situació empitjorarà.

La previsió per al 2015 és positiva per a totes les zones analitzades, ja que la majoria de províncies aposten per una continuïtat o millora. Especialment, a Biscaia i Lleida. Per contra, València i Lleó creuen que l'economia de la seva zona empitjorarà.

grafic evolucio cat

 
L'estudi mostra també un major grau d'optimisme per part dels despatxos enquestats respecte a l'exercici anterior, ja que un significatiu 85,1% valora el 2014 tal com l’havia previst o millor. Concretament, un 60'9% considera que l'any ha anat com s'esperava, i un 24,2% opina que l'any 2014 ha superat les expectatives que tenien.

Quant a l'anàlisi per províncies, a Cantàbria, Astúries i la Rioja l'exercici no ha estat tan positiu com s'esperava. En canvi, a Biscaia, Pontevedra i Almeria és on es detecta major satisfacció per l'activitat duta a terme el 2014.

Bones perspectives per a la creació d'empreses

El 95,9% de la mostra sosté que el present any serà procliu per a la constitució del mateix o major nombre d'empreses que en l'exercici anterior. Mentre que el 54,2% de les assessories pensa que constituirà el mateix nombre d'empreses, un 41,7% opina que el 2015 la creació serà superior, de manera que es continua amb les bones perspectives econòmiques ja avançades en el II Baròmetre. Lugo, Lleida i València són les províncies més positives. I només un 4,2% afirma que la constitució d'empreses serà menor el 2015, entre les que es troben les assessories de Cantàbria, Biscaia i Pontevedra.

La vida mitjana de les empreses de nova creació serà d'1 a 5 anys o superior, segons el 90,5% dels enquestats. El 97,5% de les empreses creades el 2014 ostenten 5 o menys treballadors en plantilla.
 

Autònoms en creixement

El nombre d'autònoms se seguirà incrementant, encara que de manera lleugerament inferior a la previsió de 2014, ja que així ho manifesten el 59,2% de les opinions, enfront del 61,5% de l'exercici anterior i al 46% previst en el I Baròmetre.

Per contra, el nombre d'enquestats que opina que la creació d'autònoms serà igual a l'any passat ha augmentat del 33,7% al 37,5% en detriment d’aquells que creuen que decreixerà.

grafic autonoms cat

 
 
Les millors perspectives per als treballadors per compte propi es troben a Lugo i La Rioja, mentre que les províncies que creuen que decreixeran són Múrcia i Astúries.

 

Pel que fa als sectors amb major desenvolupament previst per al 2015, continuen destacant la restauració, hostaleria i turisme (72,6%), seguits pel comerç (69,1%). Sobresurt l'auge de l’alimentació, que passa del 34,1% al 37,4% i, en conseqüència, ascendeix de la quarta a la tercera posició.

D'altra banda, cal destacar l'auge del sector comerç, del 56,2% al 69,1%, així com el del transport, que puja del 8% al 14,6%. Oposadament, es creu que el sector assegurador-financer baixarà un 2,6%.

grafic sectors cat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descarrega't aquí aquesta informació en PDF


Comentaris

Deixa el teu comentari:Normes de participació