Print

Egarsat tanca la 19ª edició del Fòrum d'Actualitat Laboral amb 1.500 assistents

Egarsat tanca la 19ª edició del Fòrum d'Actualitat Laboral amb 1.500 assistents

 

 

  • La mútua ha dut a terme, durant els mesos de gener i febrer, jornades informatives sobre les novetats legislatives en 14 ciutats espanyoles

 

  • Durant els fòrums s'han tractat temes com la fixació de l'SMI per al 2018, la revaloració de les pensions de la SS, les obligacions del registre de la jornada després de la sentència del TSJ o la nova jubilació activa dels autònoms

 

Egarsat ha tancat la dinovena edició del Fòrum d'Actualitat Laboral amb un total de 1.500 assistents a les sessions sobre les novetats legislatives en matèria laboral i de Seguretat Social organitzades durant els mesos de gener i febrer a 14 ciutats espanyoles: Madrid, Barcelona, Tarragona, Girona, Lleida, Terrassa, Sabadell, Almeria, Múrcia, Logronyo, Bilbao, Las Palmas de Gran Canària, València i Lugo.

 

En cadascuna de les jornades informatives del 'Fòrum d'Actualitat Laboral 2018', s'han analitzat les novetats més destacades en l'àmbit laboral i de Seguretat Social. Així, s'han tractat qüestions com les noves quanties del salari mínim interprofessional d'aquest any, que representen un increment del 4% respecte de les vigents d'entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2017, tant per a treballadors fixos com per a eventuals o temporals, així com per a empleats de la llar. El salari mínim per a qualsevol activitat en l'agricultura, indústria o d'altres serveis, sense distinció de sexe ni edat, queda fixat en 24,53 euros/dia o 735,90 euros/mes.

 

S'ha explicat, també, que s'ha aprovat una norma amb rang de Reial Decret (29 de desembre 2017) en la qual es procedeix a la revaloració de totes aquelles pensions que tinguin legalment fixat un increment anual mínim. Aquest Reial Decret, entre altres aspectes, estableix amb caràcter general un increment del 0,25% en les pensions; quines seran actualitzades a data d'1 de gener de 2018 i quines no patiran cap increment; així com tres disposicions finals relatives al títol competencial, habilitació normativa i entrada en vigor respectivament. La pensió màxima s'estableix en la quantia de 2.580,13 euros/mes o 36.121,82 euros/any.

 

A més, està previst que el màxim de la base de cotització es mantingui a partir de l'1 de gener a 3.751,20 euros mensuals, mentre que la base mínima està previst que s'incrementi en el mateix percentatge que el salari mínim interprofessional, un 4%.

 

S'ha posat de manifest que, actualment, hi ha una proposició de llei en tràmit de la Reforma de l'Estat dels Treballadors que obligarà les empreses a registrar diàriament l'horari d'entrada i sortida dels seus treballadors, així com a conservar els registres durant un període de 4 anys, perquè estiguin a disposició de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

 

En matèria de Seguretat Social, s'han tractat els últims criteris sobre la pensió en jubilació i les seves diverses modalitats i la previsió sobre modificacions en les prestacions de la Seguretat Social, entre les quals cal destacar la concentració de jornada de treball del jubilat parcial en un únic període plurianual; l'acreditació per a percebre la indemnització per acomiadament en la jubilació anticipada per causa no imputable al treballador; les rendes exemptes a efectes del càlcul del límit d'ingressos de les prestacions familiars en la modalitat no contributiva; o el caràcter inembargable del complement de gran invalidesa.

 

Finalment, també s'ha analitzat la modificació del Reglament de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques en el qual s'estableix l'increment a 11 euros diaris de l'import exempt d'IRPF en els vals targeta o menjar, establint que si la quantia diària és superior hi haurà retribució en espècie per l'excés.

 

Els Fòrums d'Actualitat Laboral d'Egarsat són tot un referent en el sector. Les sessions són dutes a terme per reconeguts ponents en cadascuna de les ciutats en les quals es realitza la jornada. D'aquesta manera, els mutualistes i col·laboradors coneixen a fons l'actualització de les qüestions que la normativa estableix en matèria laboral i de Seguretat Social amb l'objectiu de facilitar la pràctica professional.

 


Comentaris

Deixa el teu comentari:Normes de participació