Print

Egarsat tanca el 2014 amb uns ingressos de 212,2 milions d'euros

Egarsat tanca el 2014 amb uns ingressos de 212,2 milions d'euros

> L'entitat tornarà a la Seguretat Social un total de 47,3 milions d'euros

> L'exercici conclou amb 38.000 empreses associades i 310.000 treballadors

> S'ha ofert atenció a 79.000 incidències

 

Egarsat ha presentat, en Junta General, la seva memòria del 2014 amb els principals resultats d'activitat. La mútua ha tancat l'exercici amb uns ingressos de gestió ordinària de 212,2 milions d'euros, un 4,8% més que el 2013, i un resultat positiu de 20,3 milions d'euros, xifra que suposa un increment del 3% en relació a l'exercici anterior. El patrimoni net final aconseguit és de 130,82 milions d’euros, un 5,4% més que el 2013.

 

Aquests resultats positius han permès que la mútua hagi tancat amb les seves reserves dotades en 69,7 milions d'euros i, en compliment de la nova Llei 35/2014, coneguda com a Llei de Mútues, que imposa importants reduccions en els límits màxims de les reserves, ingressi 47,3 milions d’euros en la Tresoreria General de la Seguretat Social, a disposició del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

 

La mútua ha pagat, durant el 2014, més de 95 milions d'euros en prestacions econòmiques als treballadors protegits que han patit una baixa i ha cobert, així mateix, l'assistència sanitària d'aquests treballadors per un total de 27 milions d'euros.

 

A nivell d'afiliació, l'activitat de l'entitat s'ha traduït, a la fi del 2014, en 38.000 empreses associades (un 1,7% més que l'any anterior) i 310.000 treballadors (un 4,1% més que el 2013).
Pel que fa als resultats d'activitat, Egarsat ha atès, durant el passat exercici, gairebé 79.000 contingències dels seus treballadors protegits, tant per accident de treball (incapacitat temporal per contingència professional), com per malaltia comuna (incapacitat temporal per contingència comuna).

 

En l'àrea de gestió sanitària de contingències professionals, la mútua ha prestat cobertura a un total de 27.118 processos, el 40,3% dels quals han comportat incapacitat temporal amb la seva corresponent prestació, mentre que el 58% restant no va ser necessari establir cap període de baixa laboral per la seva recuperació.

 

Pel que fa a les contingències comunes, s'han produït un total de 51.880 processos de baixa, un 8,37% més que el 2013, dels quals en 20.153 han comportat prestació econòmica per incapacitat temporal per contingències comunes.

 

En matèria de prevenció de riscos laborals, una altra de les activitats principals d'Egarsat, durant el 2014 s'han realitzat més de 2.000 estudis de sinistralitat laboral, prop de 4.200 visites per oferir entre altres assessorament tècnic, ajuda en la gestió i la integració de la prevenció i gestió de la sinistralitat, i s'han realitzat més de 70 investigacions de malalties professionals amb baixa de treballadors mutualistes.

 

L'entitat va obtenir, el 2014, el Segell d'Excel•lència Europea EFQM +500, màxim reconeixement a nivell europeu en el camp de l'excel•lència en gestió, del qual només disposen prop de 50 empreses i institucions a Espanya.

 

Egarsat compta actualment amb 38 delegacions repartides per tot el territori nacional, algunes d'elles amb centres assistencials propis, i amb una xarxa de més de 200 centres concertats. La seva organització està formada per un equip de més de 400 professionals.

 


Comentaris

Deixa el teu comentari:Normes de participació