Print

Egarsat tanca 2015 amb uns ingressos de 216 milions d'euros

 

  • L'entitat els ha incrementat en un 2% en relació a l'exercici anterior
  • El nombre de treballadors afiliats ascendeix a 316.000, elevant-se en un 2,1% respecte al 2014
  • La mútua tornarà a la Seguretat Social un total de 12,3 milions d'euros

 

Egarsat ha presentat els resultats de la seva activitat del 2015 a la Junta General anual, celebrada a la seu de l'entitat a Sant Cugat del Vallès, Barcelona. La mútua ha tancat l'exercici amb uns ingressos de gestió ordinària de 216,3 milions d'euros, un 2% més que el 2014, i un resultat econòmic positiu de 19 milions d'euros.

 

Gràcies a aquests resultats i en compliment a la nova normativa del sector, la mútua ha pogut aportar 12,3 milions d'euros als fons de la Seguretat Social, que queden a disposició del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, i consolidar la seva dotació de reserves amb 3,1 milions d'euros.

 

Egarsat ha pagat, durant l’any 2015, més de 111 milions d'euros en prestacions econòmiques als treballadors protegits que han patit una baixa, i ha cobert la seva assistència sanitària per un total de 27 milions d'euros. D'altra banda, en l'àmbit d'acció social i mitjançant la Comissió de Prestacions Especials, ha concedit ajudes complementàries a treballadors que han patit un accident de treball o una malaltia professional per un import total de més de 180.000 euros.

 

La població total protegida per l'entitat s'ha elevat un 2,1% respecte a l'exercici anterior, d'acord amb la recuperació del mercat laboral, situant-se en 316.021 treballadors. D'aquests, 58.772 eren treballadors autònoms. Per la seva banda, i en la mateixa línia, el nombre d'empreses associades a la fi de 2015 ha ascendit a 38.781, un 1,7% més que el 2014, de les quals 25.462 tenien subscrita la prestació econòmica per contingències comunes.

 

Egarsat ha atès, el 2015, 87.529 contingències dels seus treballadors protegits, tant per accident de treball (incapacitat temporal per contingència professional), com per malaltia comuna (incapacitat temporal per contingència comuna).

 

Concretament, en l'àrea de gestió sanitària de contingències professionals, la mútua ha prestat cobertura en un total de 28.740 processos, gairebé un 6% més que l'exercici anterior. Del total de processos, el 42,1% ha comportat incapacitat temporal amb la seva corresponent prestació, i la resta no ha requerit cap període de baixa laboral per a la seva recuperació.

 

Pel que fa a les contingències comunes, s'han produït un total de 58.789 procediments de baixa, prop d'un 13% més que el 2014, dels quals 22.851 han comportat prestació econòmica per incapacitat temporal per contingències comunes. La xifra confirma un canvi de tendència pel que fa a l'absentisme laboral que, després de diversos anys de contenció, ha tornat a pujar al compàs de la millora del cicle econòmic a Espanya.

 

 En matèria de prevenció de riscos laborals, durant l’any 2015 s'han realitzat més de 2.200 estudis de sinistralitat laboral; prop de 3.000 visites per oferir assessorament tècnic, ajuda en la gestió i la integració de la prevenció i gestió de la sinistralitat; s'han realitzat més de 45 investigacions de malalties professionals amb baixa de treballadors mutualistes; i assessorat en més de 70 investigacions d'accidents laborals.

 

L'entitat disposa del Segell d'Excel·lència Europea EFQM +500, màxim reconeixement a nivell europeu en el camp de l'excel·lència en gestió, del qual només en disposen prop de 70 empreses i institucions a Espanya.

 

Egarsat compta actualment amb 38 centres repartits per tot el territori nacional, una nova clínica a Barcelona i una xarxa de més de 200 centres concertats. La seva organització està formada per un equip de més de 500 professionals.

 


Comentaris

Deixa el teu comentari:Normes de participació