Print

Egarsat se suma a la campanya europoea per a la Seguretat i la Salut en el Treball

L'Agència Europea de Seguretat i Salut en el Treball, en la seva tasca de foment ar la cultura preventiva i de millorar les condicions de treball en els països que conformen la Unió Europea, realitza campanyes des de 2002 sobre treball saludable.

Es tracta de campanyes bianuals en les quals participen organismes de països de la Unió Europea, essent l'Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball (INSHT) el centre de referència de l’agència al territori espanyol.

Les campanyes tenen el seu màxim focus durant la Setmana Europea per a la Seguretat i Salut en el Treball, que se celebra aquest any del 20 al 24 d'octubre. El 2014, la Setmana Europea té per lema: "Treball saludables: gestionem l'estrès". El seu objectiu és sensibilitzar treballadors, empresaris i organismes sobre els riscos psicosocials, concretament en aquesta ocasió sobre l'estrès en l'ambient laboral.

En aquesta direcció, l'INSHT, anima diferents organitzacions, empreses públiques o privades, a donar suport a aquesta campanya mitjançant la programació d'activitats relacionades. De la mateixa manera, en la seva important tasca de sensibilització en aquesta matèria, promou la realització de jornades, seminaris, tallers, etc a tota organització que vulgui participar. En el següent enllaç a la seva pàgina web, es pot accedir al fullet on es troba la programació d'activitats previstes a les diferents comunitats autònomes:
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=c07a22e4f26c8410VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=ac18b12ff8d81110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD

Actualment, l'estrès laboral és un problema al qual cal donar la importància merescuda, ja que comporta efectes negatius sobre la salut del treballador i per tant sobre les empreses. Una empresa saludable és aquella que avalua i gestiona eficaçment l'estrès i els riscos psicosocials. L'Agència Europea, facilita les eines útils que hi ha a cada país per tal gestió. A través del següent enllaç es pot accedir a les d'Espanya:
https://www.healthy-workplaces.eu/es/tools-and-resources/practical-tools/national-tools

Egarsat, compromesa amb la prevenció de riscos laborals i en la missió de promoure uns entorns segurs i saludables, és un dels organismes actius que promou activament i diàriament la gestió dels riscos psicosocials entre els seus mutualistes.

 

I és que la gestió de l'estrès i els riscos psicosocials al treball comporta un clar benefici per al treballador i per a l'empresa, aconseguint empreses més saludables i més competitives.


Comentaris

Deixa el teu comentari:Normes de participació