Print

Egarsat realitza una sessió formativa a l'ICAMS sobre Proves biomecàniques en la patologia musculesquelètica en l'entorn laboral

La Dra. Lidia Moreno, perit mèdic del Departament de Processos, i el Dr. Joaquim Chaler, Cap Clínic de Rehabilitació i Biomecànica de Egarsat, van realitzar el  día 2 d'abril una sessió formativa a l'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques i Sanitàries (ICAMS) de Barcelona amb connexió on-line simultània amb ICAMS Girona, ICAMS Lleida i ICAMS Tarragona.

 

La sessió formativa, sota el títol, Proves biomecàniques en la patologia musculesquelètica en l'entorn laboral, va tractar els principals aspectes de la biomecànica actual enl 'àmbit de la medicina avaluadora, essent les principals conclusions de la jornada les següents:

La Biomecànica és una disciplina que pot aportar dades crucials en pacients musculoesquelètics en l'entorn laboral i en el procés de rehabilitació.
 
És necessària la implicació interdisciplinària dels diferents metges especialitzats.
 
Es desitjable realitzar proves quantitatives i qualitatives, que permetin descriure el procés de rehabilitació, ponderades amb un bon coneixement de la situació clínica i la història de cada pacient en particular.
 
És desitjable incloure la biomecànica en els currículums de les llicenciatures i graus de madicina i programes de formació dels metges especialistes.
És important disposar de mesures que permetin avaluar la sinceritat de l'esforç que permetin l'obtenció de resultats objectius i fiables.
 
Malgrat és molta la feina realitzada, queda encara un camí per recórrer en l'àmbit de la investigació aplicada, tant des del punt de vista clínic com en la determinació de paràmetres de col·laboració.
 

Comentaris

Deixa el teu comentari:Normes de participació