Print

Egarsat, primera mútua a certificar-se segons nova norma ISO 9001:2015

  Egarsat, primera mútua a certificar-se segons nova norma ISO 9001:2015

La mútua col·laboradora amb la Seguretat Social Egarsat ha estat certificada per la norma ISO 9001:2015, poques setmanes després de la seva publicació. L’entitat ha obtingut el segell un cop superat el procés d’auditoria corresponent per part de l’empresa certificadora TÜV Nord, esdevenint d’aquesta manera una de les primeres organitzacions a nivell de l’estat a rebre la certificació.

 

Entre les diferents actuacions dutes a terme per Egarsat, destaca la implementació d’un sistema de gestió d’indicadors amb la integració en els quadres de comandament, que permeten la monitorització de tots els seus processos i una anàlisi exhaustiva del negoci, definint els possibles riscos i actualitzant les seves DAFOS tal i com exigeix la nova norma ISO 9001:2015. Per altra banda, l’entitat també ha dut a terme millores en les seves instal·lacions, amb accions com l’adquisició, entre d’altres, d’una màquina de ressonància magnètica i un TAC a la delegació de Diagonal Mar, amb l’objectiu d’oferir, dia a dia, un millor servei als mutualistes.

 

Tal com explica Antoni Sabaté, Director de RRHH i Qualitat d’Egarsat, “la mútua ha estat fidel a la seva aposta per la millora contínua en la qualitat dels seus serveis. Per aquest motiu, ha anat treballant any rere any en el millorament de tots els requeriments de la normativa ISO 9001, essent una entitat certificada des de fa més de 15 anys. Això ha influït en la rapidesa d’adaptació que ha tingut la organització a certificar-se amb la nova ISO, complint amb els nous requisits. Aquest reconeixement garanteix la continuïtat de la dinàmica de millora contínua, ens els serveis que presta als seus mutualistes”.

 

Les diferents mesures han suposat, entre d’altres, un increment continuat del grau de satisfacció de mutualistes, col·laboradors i pacients, constatat en els diferents estudis de satisfacció realitzats per entitats externes.
La ISO 9001 és una norma internacional que s’aplica als sistemes de gestió de qualitat i que es centra en tots els processos amb què una empresa ha de comptar per tenir un sistema efectiu que li permeti administrar i millorar la qualitat dels seus productes o serveis.

 

El certificat ha estat lliurat al Director d’Organització i Xarxa Territorial d’Egarsat, Pere Tomeu, de mans de Carles Rodríguez, Gerent de Certificació de Catalunya de TÜV Nord.

 

 


Comentaris

Deixa el teu comentari:Normes de participació