Print

Egarsat posa en marxa un projecte per impulsar la implementació de noves polítiques preventives a l'empresa

Egarsat posa en marxa un projecte per impulsar la implementació de noves polítiques preventives a l'empresa

 

  • L’objectiu és contribuir a la reducció de la sinistralitat laboral i l’absentisme
  • Aquesta iniciativa compta en la seva fase inicial amb la participació d'ESADE

 

Com a entitat que treballa estretament amb les empreses, la mútua Egarsat és conscient de la necessitat de facilitar les eines i solucions adequades perquè aquestes puguin dur a terme una evolució de les seves polítiques preventives actuals.

 

Si fins ara les polítiques en matèria de prevenció de riscos s'han orientat fonamentalment cap a la reducció dels accidents laborals, les estadístiques reflecteixen la necessitat d'incidir en la prevenció abans que la rehabilitació o l’abandonament prematur de la feina per motius de salut, fomentant la qualitat de vida dels treballadors. Els canvis en les condicions de seguretat i salut de la població laboral activa plantegen, doncs, la necessitat de preveure possibles riscos o factors que influeixen actualment en el benestar de les nostres plantilles.

 

Per aquest motiu, Egarsat ha decidit posar en marxa el projecte ‘Egarsat Absentisme: nous riscos laborals’, amb l'objectiu d’impulsar l’execució de noves polítiques preventives i eines corporatives que potenciïn la reducció de la sinistralitat laboral i de l’absentisme.

 

La  iniciativa vol reforçar l'eficàcia de les activitats preventives, adequant-les a aquells aspectes que incideixen en la seguretat i salut del propi treballador i la de tercers, la sinistralitat o al benestar físic o mental, obtenint així una visió integral de la salut i la prevenció, d’acord amb les noves necessitats de la població activa.

 

En aquest projecte, Egarsat compta amb la participació d'ESADE, amb qui manté una històrica col·laboració en relació amb l'estudi sobre la gestió de l'absentisme, i amb qui durà a terme les fases inicials d'aquest extens treball que facilitarà la investigació dels nous riscos laborals com ara els aspectes psicosocials, la gestió de l'edat en les organitzar accions, les noves tecnologies i el seu impacte sobre l'absentisme, per tal de prevenir-los i gestionar-los de manera eficaç.

 

Egarsat i ESADE ja han iniciat el projecte amb una sèrie de dinàmiques de treball que se celebraran amb la participació de responsables de recursos humans i treballadors d'empreses de diferents sectors d'activitat, per compartir i conèixer experiències, així com casos d'èxit de gestió en els nous riscos laborals.

 

La iniciativa consta de diferents fases integrades entre sí. Al marge de l’esmentada celebració de dinàmiques de grups de treballadors i responsables de recursos humans de diferents àmbits i mides sobre les quals es realitzarà una anàlisi qualitativa, s’elaborarà també una enquesta que serà analitzada quantitativament. A més, es disposarà d’una plataforma informàtica que possibilitarà detectar amb eficàcia les eines més ajustades a cada empresa a curt, mig i llarg termini.

 

Egarsat i l'absentisme laboral

Aquest nou projecte suposa un pas més enllà en el compendi d'eines i solucions que l'entitat ha desenvolupat per ajudar a professionals amb responsabilitats en la gestió dels recursos humans i l'absentisme laboral a les organitzacions.

 

Així, la mútua ha desenvolupat al llarg dels darrers anys la primera 'Guia Pràctica per a la Gestió de l'Absentisme'; dos baròmetres sobre valors i comportaments davant l'absentisme laboral; una eina de contrastació estadística que permet situar els treballadors en diferents etapes en funció de la seva alineació o no amb l'absentisme, anomenada ‘Absent-well’; una calculadora dels costos de l'absentisme; una aplicació professional, gratuïta per a tablets i smartphones Android i iOS, sobre 'absentisme i competitivitat'; i, més recentment, una guia sobre 'La gestió dels Recursos Humans en l'Administració Pública i el seu impacte sobre l’Absentisme. Anàlisi i 40 bones pràctiques'.

 


Comentaris

Deixa el teu comentari:Normes de participació