Print

Egarsat incentiva amb 560.000 euros la bona tasca en matèria de gestió de riscos laborals de les empreses mutualistes

Egarsat incentiva amb 560.000 euros la bona tasca en matèria de gestió de riscos laborals de les empreses mutualistes

 

  • Les empreses reconegudes han rebut aquest 'bonus' per haver treballat activament per disminuir i prevenir la sinistralitat durant el període d'observació corresponent
  • L’incentiu consisteix en un sistema de bonificacions en les cotitzacions per contingència professional

 

Egarsat ha compensat el 2016, per un import total de 561.190 euros, aquelles empreses mutualistes que han promogut de forma significativa la disminució i la prevenció de la sinistralitat laboral durant el seu període d'observació.

 

L'incentiu consisteix en un sistema de bonificacions que atorga la Seguretat Social a través de la mútua, basat en reduccions en les cotitzacions per contingències professionals a les empreses que han dut a terme accions destacades per reduir i prevenir els accidents de treball i les malalties professionals.

 

Les sol·licituds del bonus autoritzades corresponen a la campanya del 2015 i, per rebre'l, les empreses havien de complir i acreditar davant la Direcció General d'Ordenació de la Seguretat Social els requisits que preveu el Reial Decret 404/2010, de 31 de març. Aquests requisits estan fonamentats en aspectes com haver realitzat inversions en matèria de prevenció de riscos pel que fa a instal·lacions, processos i/o equips; haver mantingut o reduït els índexs de sinistralitat; o no tenir sancions en via administrativa greus o molt greus en matèria de prevenció de riscos per part de la Seguretat Social.

 

Gràcies al 'bonus', les empreses reconegudes han pogut deduir-se un 5% de les quotes per cotitzacions per accidents de treball i malalties professionals, percentatge que s'ha incrementat fins al 10% si era el segon any o successius, sempre que l'empresa hagués percebut aquest incentiu en l'any anterior.

 

Nova normativa

Aquest mes de març va entrar en vigor una nova normativa, el RD 231/2017, que regularà, a partir de l'any vinent, el sistema de reducció de les cotitzacions per contingències professionals a les empreses que hagin disminuït de manera considerable la sinistralitat laboral.

 

La normativa substitueix el Reial Decret 404/2010, de 31 de març que, fins al moment, regulava aquest sistema d'incentius. No obstant això, les sol·licituds a presentar durant aquesta campanya 2017 estaran encara regulades pel Reial Decret de 2010.

 


Comentaris

Deixa el teu comentari:Normes de participació