Print

Egarsat apropa els canvis legislatius en matèria de gestió i control de la ITCC

Egarsat està celebrant, durant les darreres setmanes, diferents esmorzars de treball per explicar a mutualistes i col•laboradors els canvis més importants quant a la gestió de la incapacitat temporal per contingències comunes que han introduït el Reial Decret 625/2014, que regula determinats aspectes de la gestió i control de la incapacitat temporal en els seus primers 365 dies de durada, i la Llei 35/2014, per la qual es modifica el text refós de la Llei General de la Seguretat Social en relació amb el règim jurídic de les mútues, i que en la seva Disposició Addicional 11 especifica com desenvolupar la gestió de la incapacitat temporal per contingències comunes per part de les mútues col•laboradores amb la Seguretat Social.

Aquestes normatives introdueixen modificacions en relació amb l’anterió regulació, especialment quant a l’actuació de les mútues col•laboradores amb la Seguretat Social implicades en la gestió de la IT, amb incidència directa per a les empreses.

Vols conèixer quins són els canvis essencials que intrudieixen aquestes normatives?

Descarrega’t la documentació:


Comentaris

Deixa el teu comentari:Normes de participació